بیمه تامین اجتماعی رایگان به چه کسانی تعلق می گیرد؟
بیمه تامین اجتماعی رایگان به چه کسانی تعلق می گیرد؟

به گزارش مهر تبریز، ​بیمه بیکاری در نظام بیمه تامین اجتماعی درواقع جبران بخشی از زیانی است که کارگر در اثر از دست دادن شغل خود متحمل می‌شود و جزو جدایی‌ناپذیر تأمین اجتماعی است. اما سازمان تأمین اجتماعی به دلیلِ کسریِ منابع و عدم تعادل بین منابع و مصارف، قانونی را که در سال ۶۹ […]

به گزارش مهر تبریز، ​بیمه بیکاری در نظام بیمه تامین اجتماعی درواقع جبران بخشی از زیانی است که کارگر در اثر از دست دادن شغل خود متحمل می‌شود و جزو جدایی‌ناپذیر تأمین اجتماعی است. اما سازمان تأمین اجتماعی به دلیلِ کسریِ منابع و عدم تعادل بین منابع و مصارف، قانونی را که در سال ۶۹ مصوب شد، تغییر داد تا با کاهشِ مشمولانِ دریافتِ این مستمری بارِ مالیِ کمتری از پرداختِ بیمه بیکاری به دوش بکشد.

در سال ۱۳۸۴ طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، دایره‌ی حمایتی قانون بیمه‌بیکاری بیمه تامین اجتماعی تنگ‌تر شد و از آن به بعد دریافتِ مستمریِ بیمه بیکاری بیمه تامین اجتماعی برای تعداد بسیاری از بیمه‌شدگان میسر نبود.

بیت‌اله برقراری درباره روند اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در این قانون تاکید شده است که با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، مادرانی که سه فرزند و بیشتر دارند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

وی افزود: در این قانون به مادران ساکن مناطق روستایی و عشایری اشاره شده و همچنین تاکید شده است مادرانی که فرزند چهارم و پنج شان متولد می‌شود به ازای هر فرزند دو سال به سنوات بیمه‌ای‌شان افزوده شود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با بیان اینکه در این قانون اسمی از مناطق شهری آورده نشده و مشخص نبود که آیا برای اجرای قانون باید مناطق شهری را اضافه کنیم؟ یا خیر گفت: به همین جهت برای اینکه قانون برای مجریان مصرح باشد مقرر شد آیین‌نامه‌ای تدوین شود. این آیین‌نامه با مشارکت نمایندگان کمیسیون اجتماعی و مشاور وزیر در امور جمعیت طی پنج ماه در سال گذشته تدوین شد و اکنون با امضای وزیر رفاه به هیئت وزیران ارسال شده است.

برقراری ادامه داد: به محض تصویب در هیئت وزیران، قانون را عملیاتی می‌کنیم. اعتباری هم دولت و مجلس در بودجه دیده‌اند. به دنبال احصای آمار دقیق از ثبت احوال هستیم که چه تعداد مادر دارای فرزند سوم و بالاتر داریم که مشمول قانون می‌شوند.

وی اضافه کرد: چارچوب کار مشخص شده است که با اهتمام و نظر مثبت دولت پس از تصویب عملیاتی می‌شود.

ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به این شرح است: دولت مکلف است در راستای اجرای بند «ب» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر به شرح ذیل اقدام کند:

الف – در خصوص مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری ۱۰۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت شود.

ب – با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه‌ای بیمه‌گذار افزوده شود.

فعالیت ۳۰ ساله نیروی کار و پرداخت بیمه برای او ازسوی کارفرما تنها با هدف بازنشستگی است, اما گاهی با فاصله ای که بین پرداخت های بیمه ایجاد می شود, زمان بازنشستگی فرد عقب و جلو می شود. در این میان برخی از بیمه شدگان به دنبال خرید سابقه بیمه هستند و اطلاعاتی در این زمینه ندارند.

محمد حسن زدا, سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی در این باره می گوید:افرادی که در یک دوره زمانی اشتغال نداشته‌اند و میان سوابق بیمه‌ای آنها خلأ ایجاد شده است، برای این افراد سابقه محسوب نمی‌شود، فقط برای کسانی که کار کرده باشند و کارفرما حق بیمه پرداخت نکرده باشد، در صورت پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما برای ایام مورد نظر سابقه ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد:البته یک استثنا هم وجود دارد و آن هم این است که افرادی که به سن ۶۰سال رسیده باشند و سابقه بیمه قبلی داشته باشند و بخواهند بازنشسته شوند، می‌توانند تا مرز ۱۰سال با پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌شده با ۱۰روز حقوق بازنشسته شوند.

در قانون تامین اجتماعی برای مدت زمان پرداخت بیمه یک حداقل و حداکثر مشخص شده است. حداقل زمان پرداخت بیمه ده سال و حداکثر مدت زمان آن ۳۰ سال است. از این رو شخصی که به مدت سی سال ماهیانه مبلغی را به بیمه داده باشد می‌تواند بعد از پایان سی سال هر ماه بازنشستگی خود را دریافت بنماید. از سوی دیگر بر اساس قانون تامین اجتماعی به افرادی که کمتر ۱۰ سال حق بیمه پرداخته‌اند هیچ حقوق بازنشستگی تعلق نمی‌گیرد. یعنی اگر این فرد به سن ۶۰ سال برسد ولی هنوز ده سال حق بیمه پرداخت نکرده باشد نمی‌تواند بازنشسته شود.

به طور مثال آقای ب ۶۰ سال سن دارد ولی فقط ۷ سال حق بیمه پرداخت کرده است در این صورت به دلیل اینکه کمتر از میزان حداقلی حق بیمه داده به او حقوق بازنشستگی تعلق نمی‌گیرد.مگر اینکه مقدار باقی مانده را با پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شده خریداری کنند.

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵