تجویز واگذاری ۱۸۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به بخش خصوصی
تجویز واگذاری ۱۸۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به بخش خصوصی
مهرتبریز-اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز واگذاری ۱۸۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به اشخاص حقیقی و بهره‌برداران حقوقی موافقت کردند.

 

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز واگذاری ۱۸۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به اشخاص حقیقی و بهره‌برداران حقوقی، پس از بررسی و ارئه پیشنهاداتی از سوی کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر و اعضای آن، به تصویب رسید.

پیشنهاد شهرداری تبریز در این لایحه دریافت ۳۰ درصد از کل قیمت اتوبوس‌های صفر کیلومتر و ۲۵ درصد از کل قیمت اتوبوس‌های کارکرده به صورت پیش‌پرداخت و مابقی به صورت نقد و اقساط است.

کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر نیز با بررسی این لایحه و ارائه گزارش آن درصحن علنی، پیشنهاد دریافت ۲۰ درصد از مبلغ کل اتوبوس‌های سفر و کارکرده به عنوان پیش‌پرداخت و مابقی به صورت نقد و اقساط را ارئه کرد.

در نهایت لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز واگذاری ۱۸۰ دستگاه، با اخذ ۲۰ درصد پیش پرداخت قیمت کارشناسی اتوبوس‌های صفر و کارکرده و مابقی به صورت نقد و اقساط، به اشخاص حقیقی و بهره برداران حقوقی با تاکید بر واگذاری اتوبوس های دولتی به بهره برداران حقوقی با رعایت ضوابط و واگذاری اتوبوس‌های خریداری شده به اشخاص حقیقی، به تصویب رسید