تداوم عملیات آسفالت‌ریزی مسیر بی.آر.تی با استفاده بیش از ۱۷۰۰ تن آسفالت
تداوم عملیات آسفالت‌ریزی مسیر بی.آر.تی با استفاده بیش از ۱۷۰۰ تن آسفالت

مهرتبریز-توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز برای تداوم عملیات آسفالت‌ریزی مسیر بی.آر.تی تاکنون از بیش از ۱۷۰۰ تن آسفالت استفاده شده است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، اصغر آدی بیگ معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ از تداوم بهسازی آسفالت مسیر بی آرتی تبریز خبر داد: تا امروز حدود ۱۷۰۰ تن […]

مهرتبریز-توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز برای تداوم عملیات آسفالت‌ریزی مسیر بی.آر.تی تاکنون از بیش از ۱۷۰۰ تن آسفالت استفاده شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، اصغر آدی بیگ معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ از تداوم بهسازی آسفالت مسیر بی آرتی تبریز خبر داد: تا امروز حدود ۱۷۰۰ تن آسفالت توسط سازمان عمران شهرداری تبریز تهیه و توسط منطقه ۲ در طول مسی بی آرتی اجراء شده است. وی گفت: این اقدام فقط برای بهسازی مسیر بوده و می بایستی رویه آسفالتی نیز اجراء تا دوام بیشتری داشته باشد البته مطالعه کف بتنی برای طول مسیر در اولویت و دستور کار منطقه است که امیدواریم با اجرای آن بصورت دائمی معضل مسیر بی آرتی حل شود.

آدی بیگ در توضیح روند این عملیات که در هر دو باند شمالی و جنوبی بی.آر.تی به انجام می رسد، تصریح نمود: آسفالت ریزی در حدفاصل خطیب به طرف نصف راه، خطیب به راه آهن، سیلو به طرف قطران و در حدفاصل چهارراه بهشتی به ابتدای خیابان شهید رضا نژاد و از مقابل خیابان شهید رضا نژاد به طرف ابتدای کلانتر کوچه و در قسمتی از مسیر دروازه تهران از پل کابلی تا مقابل خیابان آزادگان، به انجام رسیده است.
به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز، ادامه عملیات آسفالت ریزی این مسیر از میدان آبرسان تا مقابل راهنمائی، ادامه می یابد.