تدوین بودجه پیشنهادی شهرداران نواحی بر اساس نیازسنجی و تعیین اولویت‌ها
تدوین بودجه پیشنهادی شهرداران نواحی بر اساس نیازسنجی و تعیین اولویت‌ها
مهر تبریزمعاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تبریز گفت: نیازسنجی و تعیین اولویت و برآوردهای دقیق و تهیه پیوست های مربوط به بودجه فرهنگی، ورزشی و زیباسازی در تدوین بودجه پیشنهادی شهرداران نواحی باید مورد توجه قرار گیرد.

مهر تبریزمعاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تبریز گفت: نیازسنجی و تعیین اولویت و برآوردهای دقیق و تهیه پیوست های مربوط به بودجه فرهنگی، ورزشی و زیباسازی در تدوین بودجه پیشنهادی شهرداران نواحی باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،سیاوش فتح اللهی در جلسه توجیهی در خصوص نحوه تهیه بودجه نواحی با اعلام این مطلب اظهار کرد: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۳ بودجه شهرداری تبریز بر اساس ناحیه‌محوری تدوین و تکالیف نواحی مشخص خواهد شد، شهرداران نواحی باید بر ظرفیت های سطح نواحی خود تسلط داشته باشند تا موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم سازند.

وی افزود: شهرداران نواحی باید با مشورت و تایید معاونین و مدیران منطقه نسبت به تهیه بودجه پیشنهادی اقدام کنند.

جلسه توجیهی در خصوص نحوه تهیه بودجه نواحی با حضور معاون هماهنگی و امور مناطق و شهرداران نواحی مناطق یک، دو، هفت و ده و کارشناسان این معاونت در محل دفتر معاونت هماهنگی وامور مناطق برگزار شد.

در این جلسات بودجه شهرداری های نواحی مناطق یک ،دو ، هفت و ده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص نحوه تهیه بودجه طبق اشل اعلامی و احصاءمشکلات و نیازهای واقعی محلات و برآورد بودجه نواحی توضیحات لازم توسط معاون هماهنگی و امور مناطق ارائه شد.

با توجه به فصل بودجه بندی بنا بر دستور شهردار تبریز جلسات بررسی بودجه مناطق دهگانه شهرداری تبریز با حضور معاونین و مدیران و شهرداران نواحی طی هفته جاری برگزار شد.

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵