تسریع در اتمام پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح
تسریع در اتمام پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح

مهرتبریز-سرپرست جانشین معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز گفت: نهایت کارسازی و تعامل را با پیمانکار پروژه های تقاطع غیر همسطح ارتش، شهید فروزنده و شهید فهمیده جهت تسریع عملیات عمرانی پروژه ها داشته ایم تا هرچه سریع تر این پروژه ها را به مرحله بهره برداری برسانیم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز،سامان احمدزاده […]

مهرتبریز-سرپرست جانشین معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز گفت: نهایت کارسازی و تعامل را با پیمانکار پروژه های تقاطع غیر همسطح ارتش، شهید فروزنده و شهید فهمیده جهت تسریع عملیات عمرانی پروژه ها داشته ایم تا هرچه سریع تر این پروژه ها را به مرحله بهره برداری برسانیم.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،سامان احمدزاده در جلسه ای با حضور شهردار منطقه ۳، مدیرعامل سازمان عمران و پیمانکار پروژه های مذکور که با هدف بررسی و ارائه آخرین گزارش از وضعیت پروژه ها برگزار شد، اظهار کرد: نهایت کارسازی و تعامل را با پیمانکار پروژه داریم تا بتوانیم طبق زمانبندی مشخص پروژه ها را به اتمام برسانیم.

وی در این جلسه ضمن پیگیری مفاد صورتجلسه‌ها با پیمانکار پروژه، بر روند تسریع عملیات عمرانی تاکید کرد و افزود: با توجه به تامین مصالح مورد نیاز، پیمانکار موظف است بدون هیچگونه تاخیری عملیات عمرانی را اجرا کند.

احمدزاده خواستار ارائه برنامه زمانبندی از جانب پیمانکار پروژه ها شد تا طبق برنامه ارائه شده تصمیمات نهایی جهت ادامه روند اجرای پروژه ها اتخاذ شود.