تصویری قابل تفسیر!
تصویری قابل تفسیر!
مهرتبریز- ابوالفضل وصالی: در جریان تبلیغ نامزدهای مجلس در گوشه و کنار کشور از نوع سخنرانی ها و تشبثات و نیز روش های عجیب و غریبی که جهت جلب توجه مردم از طرف خود آنان گرفته تا نصب بنر و پوستر از طرف عوامل این نامزدها، گاهٱ اتفاقاتی می افتد که در نوع خود صحنه های جالب توجهی را رقم می زند بطوریکه با اندکی تعمق می توان نکات حاوی پیام های قابل تامل ار بطن آنها استخراج کرد!

مهرتبریز- ابوالفضل وصالی: در جریان تبلیغ نامزدهای مجلس در گوشه و کنار کشور از نوع سخنرانی ها و تشبثات و نیز روش های عجیب و غریبی که جهت جلب توجه مردم از طرف خود آنان گرفته تا نصب بنر و پوستر از طرف عوامل این نامزدها، گاهٱ اتفاقاتی می افتد که در نوع خود صحنه های جالب توجهی را رقم می زند بطوریکه با اندکی تعمق می توان نکات حاوی پیام های قابل تامل ار بطن آنها استخراج کرد!

.🔹 یکی از این موارد جالب مربوط می شود به نصب پوستر « میر تاج الدینی » نامزد حوزه انتخابیه ی تبریز زیر تابلوی به غایت آشنای هشدار دهنده ی« ورود ممنوع » و کنار تبلیغات کاریکاتوری تنقلات غیر مغذی کودک پسند ( اسنک ) روی تیرک برق در بازارچه ی ( سامان میدانی‌ تبریز ) – که کارشناسان تغذیه مصرف این تنقلات را برای سلامت و رشد کودک مضر می دانند -، و ایضٱ  قرار داشتن بقایای آگهی ترحیم پاره شده در زیر پوستر فوق ( صرفنظر از ممنوعیت نصب آگهی های تبلیغاتی روی اموال و املاک دولتی) ، در جای خود تصویری قابل تفسیر بوجود آورده است!

🔹 حال اینکه مندرجات چهار بندی روی پوستر ناظر بر سوابق کاری وی مبنی بر حضور سه دوره در مجلس ، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ی مجلس یازدهم و معاونت رئیس جمهور و اجرای قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ( البته برخی ها پذیرش این مسوولیت دولتی را به بهای ترک ماموریت خطیر نمایندگی مردم قابل انتقاد می دانند) , آنهم بدون هیچ اشاره ای به اهداف و برنامه های آتی – الزامٱ نمی تواند بار تبلیغاتی چندان مثبتی در افکار عمومی ایجاد کند!

🔹 اتفاقٱ بر هر مورد ذکر شده از سوابق جناب میرتاج الدینی که لابد ایشان قصد تبلیغ از طرح آنها داشته است ، مطالبات بر زمین مانده ی زیادی چه در موضوع انحرافات غیر قابل کتمان در عملکرد مدیریت های کلان از مفاد قانون اساسی به عنوان میثاق بین ملت و حاکمیت و یا عدم اجرای صحیح و کامل بعضی اصول آن بعد از گذشت ۴۵ سال  که وی به ادعای خود مسوولیت اجرای آن را بر عهده داشته است و چه در عدم تخصیص بودجه ی مناسب برای بخش های مختلف عمرانی منطقه نسبت به استان های هم تراز علیرغم حضور ایشان در مسند نایب الرئیسی کمیسیون بودجه وجود دارد!

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵