تمدید گواهینامه ۱۷۰۲۵ در شرکت سیمان صوفیان بر اساس ویرایش جدید
تمدید گواهینامه ۱۷۰۲۵ در شرکت سیمان صوفیان بر اساس ویرایش جدید
مهرتبریز-استاندارد 17025 آزمایشگاه در شرکت سیمان صوفیان از سوی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران مورد ممیزی قرار گرفته و ضمن تمدید و به آخرین ورژن ارتقاء یافت.

مهرتبریز-استاندارد 17025 آزمایشگاه در شرکت سیمان صوفیان از سوی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران مورد ممیزی قرار گرفته و ضمن تمدید و به آخرین ورژن ارتقاء یافت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛سعید دلفکار، مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان  با اشاره به ارزش و اعتبار این گواهینامه ها گفت: رمز موفقیت هر سازماني در آینده نگری، بكارگيري دانش و خلاقیت ها و ارتقای کیفیت خدمات و سطح عملكرد هست که این شرکت از سال1393 موفق به دریافت گواهی 17025 شده  و اينك تمدید این گواهی با ویرایش جدید قابل تقدير است.

دلفکار افزود: شرکت سیمان صوفیان همه استانداردها را بعنوان الگوی خود قرار داده و در چارچوب این استانداردها فعالیت می کند و در استقرار استاندارهای بین المللی از شرکت های پیشرو بوده و بدون شک این شرکت با استقرار ویرایش جدید گواهی 17025 و پیاده سازی مفاهیم عمیقی همچون مدیریت ریسکهای کسب و کار، مدیریت دانش سازمانی، مدیریت تغییر و درک نیازها و انتظارات ذینفعان گامی بلند در جهت نیل به اهداف خود برداشته و در آینده شاهد موفقیت های بیشتر این شرکت خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان در پایان از زحمات تمامی همکاران و به ویژه همکاران واحد آزمایشگاه و کیفیت جامع  شرکت تشکر و قدردانی کرد.

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵