احداث روشنایی معابر در حد فاصل شهرک طالقانی تا پل ترمینال
احداث روشنایی معابر در حد فاصل شهرک طالقانی تا پل ترمینال
مهرتبریز-با صرف هزینه‌ی بیش از 4 میلیارد ریال، در خیابان‌های حجتی و سلیمان خاطر، دو ترانس هوایی احداث و مسیر 1200 متری با نصب پایه‌های فلزی، توسط امور برق گلستان تبریز روشن شد.

مهرتبریز-با صرف هزینه‌ی بیش از ۴ میلیارد ریال، در خیابان‌های حجتی و سلیمان خاطر، دو ترانس هوایی احداث و مسیر ۱۲۰۰ متری با نصب پایه‌های فلزی، توسط امور برق گلستان تبریز روشن شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ​با نصب ۲۴ پایه‌ی ۱۴ متری به طول ۱۲۰۰ متر، در حد فاصل شهرک طالقانی تا جنب پل ترمینال در خیابان سلیمان خاطر، روشنایی معابر این منطقه احداث شد.

گفتنی است برای اجرای این پروژه، دو میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریال هزینه شده است و جهت تامین برق روشنایی این مسیر، یک ترانس هوایی ۵۰ کیلو ولت آمپر نیز نصب شده است.

مسیر یاد شده از جمله مناطقی بود که چراغ روشنایی معابر نداشت و با این اقدام امور برق گلستان، منطقه‌ی مذکور روشن شد.

همچنین، ترانس هوایی به ظرفیت ۴۰۰ کیلو ولت آمپر به مبلغ یک میلیارد و ۷۸ میلیون ریال جهت تقویت شبکه و رفع ضعف ولتاژ در اول خیابان فرهادیِ خیابان حجتی حوزه‌ی برق امور گلستان، توسط امور نوسازی توزیع برق تبریز احداث شد.