توسعه دیپلماسی گردشگری با کشورهای عضو سازمان شانگهای در دستور کار اداره‌ کل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی
توسعه دیپلماسی گردشگری با کشورهای عضو سازمان شانگهای در دستور کار اداره‌ کل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی
مهرتبریز-در حاشیه اجلاس گردشگری کشورهای عضو پیمان شانگهای، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان‌شرقی، در دیدار خود با مقامات کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان؛ توسعه دیپلماسی گردشگری با کشورهای عضو سازمان شانگهای را در دستورکار این اداره‌کل قرار داد.

مهرتبریز-در حاشیه اجلاس گردشگری کشورهای عضو پیمان شانگهای، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان‌شرقی، در دیدار خود با مقامات کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان؛ توسعه دیپلماسی گردشگری با کشورهای عضو سازمان شانگهای را در دستورکار این اداره‌کل قرار داد.

به‌گزارش  خبرنگار ما در آذربایجان‌شرقی، احمد حمزه زاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی، روز شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۲ در اجلاس گردشگری کشورهای عضو پیمان شانگهای، در شهر ارومچی کشور چین، با مقامات کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان در خصوص توسعه دیپلماسی گردشگری رایزنی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان‌شرقی ضمن معرفی جاذبه‌های گردشگری استان آذربایجان‌شرقی، افزود: توسعه دیپلماسی گردشگری نقطۀ عطف رشد گردشگری و اقتصادی کشورها و آشنایی گردشگران با فرهنگ‌های مختلف کشورهای عضو پیمان شانگهای است.

او گفت: در توسعه دیپلماسی گردشگری مؤلفه‌های متعددی نقش آفرینی می‌کنند؛ یکی از مؤلفه‌های اثر بخش در توسعۀ صنعت گردشگری، گسترش و تعمیق سیاست جغرافیایی با دیگر کشورها، به‌ویژه کشورهایی با تاریخ غنی در حوزه میراث‌فرهنگی، آثار تاریخی،‌ جاذبه‌های طبیعی و صنایع‌دستی است.

حمزه‌زاده تصریح کرد: در اجلاس کشورهای عضو پیمان شانگهای واقع در شهر ارومچی کشور چین، بین کشور ایران و کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان در خصوص دیپلماسی گردشگری، تبادل و آشنایی متقابل فرهنگی-تاریخی هم‌اندیشی صورت گرفت.