جزئیات پرداخت عیدی به کارکنان دولت
جزئیات پرداخت عیدی به کارکنان دولت

به گزارش مهر تبریز، هیئت وزیران در جلسه مورخ شانزدهم بهمن سال ۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۴ – و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری […]

به گزارش مهر تبریز، هیئت وزیران در جلسه مورخ شانزدهم بهمن سال ۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۴ – و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجازند به کارکنان خود رسمی ،ثابت پیمانی خرید خدمت قراردادی و موقت و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مبلغ ثابت هجده میلیون ریال به نسبت مدت خدمات تمام وقت در سال ۱۴۰۱ به عنوان پاداش آخر سال عیدی در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

گفتنی است: پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۱ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

همچنین میزان پرداخت پاداش آخر سال عیدی بازنشستگان مستمری بگیران حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز همانند دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

لازم به ذکر است که خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه تمام وقت محسوب میشود و معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

همچنین به منظور حمایت از خانواده مشمولینی که از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردا هستند، بابت همسر مبلغ ثابت پنج میلیون ریال و بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت دو میلیون ریال پرداخت می شود.

 

 

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵