معرفی برترین‌های نوازندگی چهارمین جشنواره موغام
معرفی برترین‌های نوازندگی چهارمین جشنواره موغام
مهر تبریز: همزمان با اختتامیه چهارمین جشنواره سراسری موغام نفرات برتر بخش نوازندگی در دو گروه سنی الف و ب مشخص شدند.

به گزارش مهر تبریز، هیئت داوران چهارمین جشنواره موغام در بخش نوازندگی سازهای کوبه ای، در بخش ساز قوشا ناغارا با اهدای لوح و جایزه نقدی از هومن صیرفی و افشین گوهری نژاد (از خامنه) تقدیر کردند.

همچنین هیئت داوران در بخش ساز قاوال در گروه سنی الف با اهدای لوح و جایزه نقدی از یاشار نیک آسا مهرزاد تقی زاده تقدیر کردند.

در گروه سنی ب نیز هیئت داوران با اهدای لوح افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی از آقای خلیل اورنگی تقدیر به عمل می‌آورد.

ج: ناغارا:

گروه سنی الف:

رتبه سوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به طور مشترک اهدا شد به آقایان رسا مددی و اتابک دلجو

رتبه دوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی نیز اهدا شد به آقای امیرحسین قلی پور

رتبه اول: جایزه این بخش شامل لوح افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی اهدا شد به آقای رادین رنجبری باغمیشه

گروه سنی ب:

رتبه سوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به طور مشترک اهدا شد به دنیز مطمئن و فرهان شفاعتی

رتبه دوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک به امیر ابوترابی (از خامنه) و آقای اصغر دسینه خیاو (از مشکین شهر) اهدا شد.

همچنین رتبه اول این بخش شامل لوح افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به امیرآل نبی اهدا شد.

دبیرخانه جشنواره با اهدای لوح و جایزه نقدی از حضور گروه کوبه ای بصیر به سرپرستی آقای ایوب پاشنگ تقدیر کردند.

در بخش نوازندگی قارمون نیز در گروه سنی الف

هیئت داوران این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از هنرمند نوجوان نازلی دنیادوست تقدیر به عمل آوردند.

رتبه سوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک به ماهنی کاظمی و علی سیفی اهدا شد.

رتبه دوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به حسین شادی رجبی اهدا شد.

همچنین رتبه اول این بخش شامل لوح افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به صدرا نعمتی اهدا شد.

همچنین در گروه سنی ب هیئت داوران این بخش با اهدای لوح و جایزه نقدی از آی‌شن حسن پور یامچی (از مرند) و عرفان قاسمی (از اردبیل) و محمدحسین نژادفرد تقدیر به عمل آوردند.

رتبه سوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به پارسا صمدی اهدا شد.

همچنین رتبه دوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به امیر امیروالا اهدا شد.

همچنین جهانبخش ملکی موفق شد رتبه اول این بخش شامل لوح افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی را کسب کند.

در بخش نوازندگی کمانچه در گروه سنی الف نیز هیئت داوران این بخش با اهدای لوح و جایزه نقدی از بورلا پورحسن و محمد خدایی تقدیر کردند.

رتبه دوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به سهند یعقوبی (از میانه) اهدا شد.

رتبه اول نوازندگی کمانچه در گروه سنی الف این شامل لوح افتخار، تندیس جشنواره و جایزه دنیز وجودی اهدا شد.

در گروه سنی ب نیز هیئت داوران این بخش با اهدای لوح و جایزه نقدی از نسرین الیاسی و عرفان اکبرنژاد تقدیر کردند.

رتبه سوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به سینا حاجی آقایی اهدا شد.

رتبه دوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به مهرداد فتحی (از اردبیل) اهدا شد

گفتنی است، هیئت داوران در این بخش انتخاب اول نداشت.

در بخش نوازندگی قانون هیئت داوران این بخش با اهدای لوح و جایزه نقدی از پریا جلیل پور و زهرا شریفی تقدیر کردند.

هیئت داوران با اهدای لوح افتخار و تندیس جشنواره و جایزه نقدی از روژین قیصر به عنوان نفر برگزیده بخش قانون تقدیر کردند.

در بخش نوازندگی تار در گروه سنی الف رتبه سوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک به سارین ابراهیمی و الیار برادران مرتضوی (از اردبیل) اهدا شد.

رتبه دوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک به سارا لطفی و بابک رونق اهدا شد.

رتبه اول این بخش شامل لوح افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به صورت مشترک مانی بابایی و علیرضا تقی زاده اهدا شد.

همچنین در گروه سنی ب هیئت داوران این بخش با اهدای لوح و جایزه نقدی از هنرمند روشندل آقای رامین نیک پور تقدیر به عمل آوردند.

رتبه سوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک به عارف بهرامی و حامد باقرزاده خیاوی (از مشگین شهر) اهدا شد.

رتبه دوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک به سپهر مسلمی و عرشیا عباسی اهدا شد.

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵