حمایت ازناوگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی ضروری است
حمایت ازناوگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی ضروری است

مهرتبریز-سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بر ضرورت حمایت از ناوگان بخش خصوصی جهت جلوگیری از کاهش خدمات حمل و نقل عمومی تاکید کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ایوب اسماعیلی در اولین جلسه شورای معاونان با اعلام این مطلب گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تعمیر، نگهداری و دستمزد اتوبوس‌های بخش خصوصی […]

مهرتبریز-سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بر ضرورت حمایت از ناوگان بخش خصوصی جهت جلوگیری از کاهش خدمات حمل و نقل عمومی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ایوب اسماعیلی در اولین جلسه شورای معاونان با اعلام این مطلب گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تعمیر، نگهداری و دستمزد اتوبوس‌های بخش خصوصی و از طرفی قیمت بالای اتوبوس نو و محدودیت‌های مالی جهت خرید حداکثری اتوبوس و به‌منظور افزایش حمایت از ناوگان بخش خصوصی و ایجاد انگیزه کاری و راحتی و نگاه واقع‌بینانه و حمایتی به این بخش و جلوگیری از کاهش ناوگان بخش خصوصی بدلیل عدم حمایت که باعث هدر رفت سرمایه و کاهش خدمات می‌شود، امکان‌سنجی افزایش حمایت از بخش خصوصی بصورت بسته حمایت‌های فنی غیر مالی در کنار پرداخت یارانه در دستور کار اتوبوسرانی تبریز قرار دارد.

وی افزود: به‌منظور شناسنامه‌دار کردن خطوط بخش خصوصی تحت نظارت و نظام‌مندی برنامه‌ها، فعالیت و حمایت‌ها از این بخش، در اسرع وقت شناسنامه جامع ناوگان بخش خصوصی شامل مبنای واگذاری، تعداد خطوط، تعداد ناوگان، ناوگان فعال و متوقفی، ،لیست شرکت‌ها و میزان حمایت‌ها، با آمار و اطلاعات جامع و به‌روز تهیه و تدوین خواهد شد.

سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بر تعیین و تعریف منابع درآمدی پایدار برای اتوبوسرانی تبریز به‌منظور کاهش مشکلات مالی تاکید کرد.