در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز عملکرد درآمد و هزینه ۹ ماهه شهرداری بررسی شد
در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز عملکرد درآمد و هزینه ۹ ماهه شهرداری بررسی شد
مهرتبریز-کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز با بررسی موضوع گزارش آمار عملکرد درآمد و هزینه ۹ ماهه شهرداری برگزار شد.
مهرتبریز-کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز با بررسی موضوع گزارش آمار عملکرد درآمد و هزینه ۹ ماهه شهرداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، در آغاز این جلسه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به سفر چند روزه جهت بازدید از شهر مشهد گفت: این بازدید موجب شد تا با کسب تجربه از موفقیت های این شهر اقدامات جدیدی را در شهر تبریز مد نظر قرار گیرد.
محمد باقری بهشتی در ادامه با اشاره به احکام برنامه ۵ ساله در چهارچوب برنامه ۱۲ ساله و تصویب آن در شورای اسلامی شهر تبریز گفت: آمار عملکرد درآمد و هزینه ۹ ماهه سازمانها در اولویت بررسی قرار دارد.
در ادامه گزارش های ارائه شده از سازمانهای آرامستان، عمران و توسعه آذربایجان، تاکسیرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی مورد بررسی قرار گرفت.