دستاوردی جدید در پرداخت های مالی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
دستاوردی جدید در پرداخت های مالی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
مهرتبریز-کلیه پرداختی ها به ذینفعان از جمله پیمانکاران طرف قرارداد شرکت الکترونیکی شد.
مهرتبریز-کلیه پرداختی ها به ذینفعان از جمله پیمانکاران طرف قرارداد شرکت الکترونیکی شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،،مدیر امور مالی این شرکت با اعلام این خبر گفت: در راستای حذف رویه های زاید و تکریم پیمانکاران و ارباب رجوع، کلیه پرداخت ها بجای صدور چک، از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت.
آهور هدف از این اقدام را کاهش بروکراسی اداری و زمان پرداخت به ذینفعان اعلام و افزود: با توجه به روند مکانیزه سازی پروسه های مالی در شرکت گاز استان،  از کلیه شیوه های ممکن در راستای بهبود خدمات ارائه شده در این حوزه بهره خواهیم برد.
مدیر امور مالی شرکت گاز تصریح کرد: با انجام این کار و حذف پروسه چک، هر گونه امکان دستکاری و سوء استفاده های احتمالی منتفی می گردد.