دستور ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص امهال تسهیلات پرداختی به زلزله زدگان ارسباران
دستور ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص امهال تسهیلات پرداختی به زلزله زدگان ارسباران

مهرتبریز- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پیگیری های دکتر رضا علیزاده نماینده مردم شریف ورزقان-خاروانا در مجلس شورا اسلامی در خصوص امهال تسهیلات پرداختی به زلزله زدگان ارسباران دستورات لازم را صادر نمود که عین نامه در ذیل به

پیوست است.

مهرتبریز- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پیگیری های دکتر رضا علیزاده نماینده مردم شریف ورزقان-خاروانا در مجلس شورا اسلامی در خصوص امهال تسهیلات پرداختی به زلزله زدگان ارسباران دستورات لازم را صادر نمود که عین نامه در ذیل به

پیوست است.