دشمنان درمقابل اقتدار ایران اسلامی به ستوه آمده اند
دشمنان درمقابل اقتدار ایران اسلامی به ستوه آمده اند
مهرتبریز-محسن نریمان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در ویژه برنامه بزرگداشت سردار سرافزار جهان اسلام، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: آمریکا در مقابل اقتدار جمهوری اسلامی ایران به ستوه آمده است و اقدامات نابخردانه ای که انجام می دهد نشان دهنده عجز این کشور در مقابل ملت ایران است.

مهرتبریز-محسن نریمان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در ویژه برنامه بزرگداشت سردار سرافزار جهان اسلام، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: آمریکا در مقابل اقتدار جمهوری اسلامی ایران به ستوه آمده است و اقدامات نابخردانه ای که انجام می دهد نشان دهنده عجز این کشور در مقابل ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،این اقدام و خون پاک شهیدانی چون سپهبد سلیمانی در نهایت باعث اتحاد و انسجام در ایران اسلامی خواهد شد.

اقتدار ایران در سوریه و عراق که یکی از نمودهای بارز آن حضور میلیون ها نفر در حماسه اربعین است، دشمنان را عصبانی کرده است.

حضور مقتدرانه آحاد مختلف مردم در شهرهایی چون تبریز، مشهد و جلفا، تنها چند ساعت پس از اتفاق که بدون برنامه ریزی و خودجوش صورت گرفت، نشان دهنده بصیرت و اتحاد مردم ایران است.

نباید اسیر تبلیغات دشمنان شویم و حافظه تاریخی ثابت می کند که دشمنان هیچوقت به فکر ملت ایران نبوده و نخواهند بود.

هم اکنون دنیای استکبار وحشت زده است و از عواقب اقدام ددمنشانه آمریکا در هراس هستند.