فرهنگ و تفکر مدیریت سبز دردستگاه‌ها نهادینه وعملیاتی شود
فرهنگ و تفکر مدیریت سبز دردستگاه‌ها نهادینه وعملیاتی شود

مهرتبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: مدیریت سبز فقط در دوره‌های آموزشی، نوشتار و جلسه خلاصه نشود؛ بلکه لازم است فرهنگ و تفکر مدیریت سبز در دستگاه‌ها نهادینه و عملیاتی شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد فرشکاران ظهر امروز در سمینار مدیریت سبز سازمان اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف انرژی بویژه […]

مهرتبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: مدیریت سبز فقط در دوره‌های آموزشی، نوشتار و جلسه خلاصه نشود؛ بلکه لازم است فرهنگ و تفکر مدیریت سبز در دستگاه‌ها نهادینه و عملیاتی شود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد فرشکاران ظهر امروز در سمینار مدیریت سبز سازمان اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف انرژی بویژه آب و برق در کشور ما از میانگین مصرف کشورهای توسعه یافته بالاتر و بیش از حد استاندارد است که همین امر ضرورت پیاده‌سازی مدیریت سبز را به اثبات می‌رساند
وی افزود: در این ارتباط بینش معنایی و فرهنگ‌سازی بسیار مهم بوده و صرفا نگاه مادی کفایت نمی‎کند؛ که اگر فرهنگ و بینش مدیریت سبز نباشد در مقابل مصرف بی‌رویه و تقاضا برای مصرف هیچ مانعی وجود نخواهد داشت.
فرشکاران تصریح کرد: با توجه به اهمیت پیاده سازی دولت سبز در سطح نظام اداری، ارزیابی عملکرد در نظام مدیریت سبز مولفه اصلی و هدایتگر کلیه فعالیت های مدیریتی در سازمان ها و موسسات کشور و پیامد آن یعنی رشد اقتصاد ملی مرهون سنجش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، مقایسه و انجام اقدامات لازم در این زمینه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی یادآور شد: برآوردهای نظام مدیریت سبز که در سطح محدودی از کشور انجام گرفته نشان می‌دهد جای صرفه جویی قابل توجهی در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد و اشاعه فرهنگ نظام مدیریت سبز، تشکیل گروه‌های تخصصی سبز و رعایت موازیت و استانداردهای تعیین شده دولت سبز می‌تواند دستاوردهای بسیار مناسبی را در این زمینه به همراه داشته باشد.
لازم به توضیح است در این سمینار آموزشی، دکتر امامی، رئیس انجمن مدیریت سبز ایران مطالبی را در ارتباط با اهمیت صرفه جویی در منابع، راهکارهای پیاده سازی مطلوب مدیریت سبز و فرهنگ مدیریت سبز ارائه کرد.