راه اندازی سریع مترو تنها راه نجات حمل و نقل شهری تبریز است
راه اندازی سریع مترو تنها راه نجات حمل و نقل شهری تبریز است

آرمان تبریز-نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رفع موانع پیش روی پروژه مترو تبریز گفت: راه اندازی سریع مترو تنها راه نجات حمل و نقل شهری تبریز است.

آرمان تبریز-نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رفع موانع پیش روی پروژه مترو تبریز گفت: راه اندازی سریع مترو تنها راه نجات حمل و نقل شهری تبریز است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ممعصومه آقاپور علیشاهی، در نشست مشترک با مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز در محل اداری این سازمان برگزار شد گفت: توجه به حمل و نقل عمومی باید مورد تاکید همه متولیان امر قرار گیرد چرا که تسهیل در امور اداری و رفاه اجتماعی مردم با راه اندازی مترو محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: مترو می تواند به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی مورد توجه قرار گیرد چرا که تبریز به عنوان مرکز تجاری و پل ارتباطی با اروپا باید نقش برجسته ای در بحث های تجاری، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

وی، همچنین با تاکید بر همکاری های بین بخشی به منظور توسعه حمل و نقل عمومی در شهر تبریز گفت: ما در کمیسیون اقتصادی پیگیراعتبارات صندوق توسعه ملی، پرداخت بدهی پیمانکاران توسط اوراق اسناد خزانه اسلامی و ایجاد ردیف های اعتباری در بودجه سال ۹۸ ویژه مترو تبریز هستیم