روابط عمومی برق تبریز صاحب سه عنوان برتر شد
روابط عمومی برق تبریز صاحب سه عنوان برتر شد

مهر تبریز: روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز توانست در دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، سه عنوان برتر را کسب نماید.

به گزارش مهر تبریز، رتبه اول بخش صفحه آرایی، رتبه اول بخش سرمقاله و رتبه دوم تیتر در سطح استانی، عناوین کسب شده این شرکت است که بر اساس ارزیابی نشریه داخلی، به روابط عمومی این شرکت تعلق یافت.

در این جشنواره ۱۸۰۰ اثر از بیش از ۱۵۰ سازمان شرکت داشتند که آثار ارسال شده، توسط هیئت داوران بررسی و رتبه های برتر طی مراسمی تجلیل شدند.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز با ارسال آثار خود که شامل قسمت های مختلف نشریه داخلی “سیمبان” به این جشنواره بود، توانست عناوین فوق را کسب نماید.

گفتنی است این جشنواره با همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری دانشگاه‌ها، روابط عمومی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی در دو بخش رقابتی و آموزشی در دو گروه تهرانی و استانی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.