روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در زمره برترین های جشنواره کشوری قرار گرفت
روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در زمره برترین های جشنواره کشوری قرار گرفت

مهر تبریز: در دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های برگزیده کشور، روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران موفق شد رتبه برتر بخش های تحلیل محتوا و اپلیکیشن سازی را از آن خود نماید.

به گزارش مهر تبریز، دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های برگزیده کشور با حضور متخصصان، کارشناسان روابط عمومی، اصحاب رسانه، اساتید علوم ارتباطات و مقامات کشوری در دو بخش رقابتی و آموزشی در مرکز همایش های خانه هنرمندان تهران برگزار و طبق آرای صادره از سوی داوران این جشنواره، روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز حائز دریافت رتبه برتر بخش های پژوهش( تحلیل محتوا) و انتشارات الکترونیکی( اپلیکیشن سازی) شد.
بر پایه فراخوان انجمن متخصصان روابط عمومی در دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ها، بالغ بر یکصد و پنجاه سازمان در این رویداد علمی با ارائه بیش از هزار و ۸۰۰ اثر در بخشهای برنامه انتشاراتی، نشریه داخلی، ارتباط الکترونیکی، فیلم و تیزر، تحلیل محتوا و پژوهش های بنیادی، تبلیغ مکتوب، کارشناس برتر انتشارات و همچنین در بخش ویژه نامه و کتب شرکت و باهم به رقابت پرداختند که این امر حکایت از اهمیت و استقبال چشمگیر دست اندرکاران روابط عمومی از جشنواره و اعتماد کارگزاران عرصه ارتباطات به برگزار کنندگان این جشنواره را دارد.
بنابراین گزارش، تمامی آثار ارسالی که شامل مجموعه فعالیت ها و تلاش های یکساله مدیران روابط عمومی بود، در چند مرحله مجزا و توسط هیات داوران که از اساتید مجرب حوزه ارتباطات و روابط عمومی و کارشناسان خبره می باشند، مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.
شایان ذکر است روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران در یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های برگزیده کشور که در سال گذشته برگزار گردید، موفق شد رتبه برتر بخش تحلیل محتوا را نیز ازآن خود نموده و در سکوی برترینها قرار گیرد.