زمینه های لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در صنعت مرغداری آذربایجان شرقی وجود دارد
زمینه های لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در صنعت مرغداری آذربایجان شرقی وجود دارد
مهرتبریز-رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: استفاده از فناوری های جدید مانند هوش مصنوعی در حوزه های مختلف کشاورزی از قبیل دام و طیور باید مورد توجه قرار گیرد.

مهرتبریز-رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: استفاده از فناوری های جدید مانند هوش مصنوعی در حوزه های مختلف کشاورزی از قبیل دام و طیور باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ اکبر فتحی در جلسه کارگروه تولیدات دامی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری های جدید مانند هوش مصنوعی در حوزه های مختلف کشاورزی از قبیل دام و طیور، گفت: جمعیت در کره زمین روز به روز در حال افزایش است و با منابع محدودی که در اختیار داریم اگر بخواهیم غذای این جمعیت را تامین کنیم باید به افزایش بهره وری توجه ویژه داشته باشیم که این افزایش با استفاده از فناوری های جدید محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه عمده دامداری های آذربایجان شرقی به صورت سنتی است، گفت: افزایش بهره وری با استفاده از فناوری های جدید نیازمندی بستری است که در دامداری های صنعتی امکان پیاده شدن آن وجود دارد بنابراین اگر بخواهیم این افزایش بهره وری صورت بگیرد باید در ابتدا الزامات و بستر صنعتی شدن دامداری ها را فراهم کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به دست آوردن آمار دقیق دام ها را یکی از نیازهای مهم این حوزه در شرایط حاضر دانست و گفت: از هر مجموعه و شرکت دانش بنیان که بتواند در این زمینه اقداماتی انجام دهد، استقبال خواهیم کرد.

فتحی با اشاره به بستر مناسب و ظرفیت های موجود در زمینه افزایش بهره وری در مرغداری ها، گفت: با هدفمندی یارانه ها در حوزه مرغداریها اقداماتی برای افزایش بهره وری انجام شد. در مرغداری ها مواردی از قبیل هدررفت سوخت، تلفات و جیره های غذایی، قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد و با توجه به اینکه حوزه مرغداری در استان صنعتی است، می توان از ظرفیت های هوش مصنوعی و فناوری های جدید در این حوزه استفاده کرد.

وی گفت: سرمایه گذاری در حوزه افزایش بهره وری با استفاده از فناوری های جدید، یک سرمایه گذاری سودآور است که به راحتی هزینه های انجام شده در این حوزه را پوشش خواهد داد و موجب افزایش سودآوری واحد تولیدی خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: استفاده از هوش مصنوعی می تواند موجب کاهش آلایندگی و کاهش بیماری های دام و طیور باشد. باید حوزه هایی که هوش مصنوعی می تواند در آن به بهبود وضعیت و افزایش تولید کمک کند، به شرکت های دانش بنیان معرفی شود تا آنها به فعالیت در این حوزه ها بپردازند.