سامان‌دهی مناطق حاشیه‌نشین در بودجه شهرداری‌ها جدی گرفته شود
سامان‌دهی مناطق حاشیه‌نشین در بودجه شهرداری‌ها جدی گرفته شود

مهرتبریز: معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: سامان‌دهی مناطق حاشیه‌نشین و بافت‌های فرسوده در بودجه سال ۹۷ شهرداری‌ها جدی گرفته شود.

به گزارش مهرتبریز،محمدصادق پورمهدی در جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان، با بیان این که از محل کمک‌های دولت باید برای پروژه‌های سامان‌دهی و بهسازی مناطق حاشیه‌نشینی هزینه شود، افزود: یکی از چالش‌هایی که کشور را تهدید می‌کند موضوع حاشیه‌نشینی شهرها است برای همین مقام معظم رهبری به صورت ویژه برای گزارش‌هایی که در این زمینه ارائه می‌شود وقت می‌گذارند.

وی تصریح کرد: با توجه به ابعاد این موضوع در مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اشتغال و سامان‌دهی فضاهای فیزیکی از مدیران دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌کنم شخصا موضوع سامان‌دهی مناطق حاشینه‌نشین را پیگیری کنند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در انجام پروژه‌ها نباید منتظر بودجه بمانیم و تمام برنامه‌‌های تدوین شده باید انجام شود که در این زمینه از تهران درخواست ردیف بودجه برای سامان‌دهی مناطق حاشیه نشین خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت توانمندی مناطق حاشیه‌نشین از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی گفت: با انجام اقدام‌های مورد نیاز حداقل اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد دیگر تلفات جانی نخواهیم داشت بنابراین در این زمینه باید برنامه ویژه‌ای تدوین شود.

پورمهدی بابیان این که گزارش دستگاه‌ها باید به صورت مستند ارائه شود، افزود: پس از جابجایی شهروندان و واگذاری ۱۷۱ واحد بلافاصله باید مکان مورد نظر تخریب شود و تمام اقدام‌ها مانند ایجاد فضای سبز در این منطقه انجام شود.

وی تصریح کرد: قیمت واحدهای احداث شده باید بررسی شود تا کاهش یابد چراکه برای تامین زمین و انشعابات، هزینه‌ای پرداخت نشده است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که کار خوبی نیست که شهرداری از طرفی هبه دهد و از طرف دیگر قیمت واحدها را افزایش دهد، گفت: هیچ کس نباید به این موضوع دید تجاری داشته باشد.

پورمهدی افزود: ۶۰۰ واحد نیز به منظور بهسازی و ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین احداث خواهد شد این در حالی است اگر اقدام‌های مورد نیاز در مناطق حاشیه نشین شروع شود عملیات اجرایی پروژه نیز جلو خواهد رفت.

وی گفت: در بودجه‌بندی شهرداری‌ها باید ردیف‌های بودجه برای ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین مشخص شود و از محل کمک‌های دولت نیز در پروژه‌های سامان‌دهی و بهسازی مناطق حاشیه‌نشینی هزینه شود.

مدیرکل دفتر بازآفرینی شهری پایدار کشور هم در این نشست بر ضرورت ارایه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی به مقام معظم رهبری و دولت تاکید کرد و گفت: برخی از استان‌‌ها تاکنون نتوانستند گزارش های خود را کامل و به موقع ارایه دهند.

نریمان مصطفایی با بیان اینکه بر اساس تصویب سند ملی اقدامات دستگاه‌‌‌های اجرای مشخص شده است، تاکید کرد: باید اقدامات بر اساس همین دسته بندی پیش رود.