سهولت در جذب دانشجویان مقاطع دکتری دانشگاه تلعفر توسط دانشگاه تبریز
سهولت در جذب دانشجویان مقاطع دکتری دانشگاه تلعفر توسط دانشگاه تبریز
مهر تبریز: رئیس دانشگاه تلعفر عراق گفت: خواسته‌ی ما از دانشگاه تبریز این است که با سهولت در جذب دانشجویان دانشگاه تلعفر و تحصیل این دانشجویان در مقطع دکتری، بتوانیم کمبود استاد در سال‌های آتی را جبران کنیم.

به گزارش مهر تبریز،دکتر عبدالعریز احمد عزیز در دیدار با رؤسای دانشگاه‌های تبریز و معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه و مدیر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه تبریز گفت: ما می‌توانیم نهایت استفاده را از اشتراکات مذهبی، فرهنگی و زبانی یکدیگر داشته باشیم.

وی افزود: مشکل اصلی ما تعداد کم نیروی انسانی در بین اساتید است و خواسته‌ی ما از دانشگاه تبریز این است که با سهولت در جذب دانشجویان دانشگاه تلعفر و تحصیل این دانشجویان در مقطع دکتری، بتوانیم کمبود استاد در سال‌های آتی را جبران کنیم.

دکتر صفر نصراله‌زاده نیز در این دیدار اظهار کرد: دانشگاه تبریز به عنوان دومین دانشگاه قدیمی کشور با بیش از ۲۱ هزار دانشجو و ۲۰ دانشکده و اساتید مجرب و فرهیخته، ارتباط با عراق را که کشور دوست و همسایه‌ی ما است، جزو اولویت‌های خود قرار داده است.

دکتر نصراله زاده با اشاره به اشتراکات دینی، فرهنگی و حتی زبانی(ترکی) میان دو دانشگاه تبریز و تلعفر عراق گفت: امیدواریم موجبات رشد و توسعه‌ی این دانشگاه را که در سال ۲۰۱۴ تاسیس شده است، فراهم کنیم.

رئیس دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد: زمینه‌های زیادی برای برقراری ارتباط بین این دو دانشگاه وجود دارد که از جمله‌ی این زمینه‌ها می‌توان به تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره‌های مشترک و … اشاره کرد.

وی در خاتمه با بیان اینکه تمامی زمینه‌های همکاری بین دو دانشگاه فراهم است، گفت: هرچقدر این ارتباطات و رفت و آمد‌ها افزایش یابد، قطعا پیشرفت و رشد دانشگا تلعفر نیز فراهم می‌شود ‌و ما آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می‌کنیم.