سیزدهمین اهداءسال جاری و زندگی دوباره به چهار نفر درمرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع)
سیزدهمین اهداءسال جاری و زندگی دوباره به چهار نفر درمرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع)
مهرتبریز-شاید ایستگاه پایانی زندگی من آغازی دوباره برای تو باشدشاید ایستگاه پایانی زندگی من آغازی دوباره برای تو باشد/سیزدهمین اهداءسال جاری و زندگی دوباره به چهار نفر
مهرتبریز-شاید ایستگاه پایانی زندگی من آغازی دوباره برای تو باشد
شاید ایستگاه پایانی زندگی من آغازی دوباره برای تو باشد/سیزدهمین اهداءسال جاری و زندگی دوباره به چهار نفر
صبح روز جمعه ساعت ۹ صبح تلفنم زنگ زد از بیمارستان بود خبر اهداء عضو بود خبر از دست دادن یکی از همشهریانمان بود اما هرچه باشد جان بخشی دوباره به چهار نفر تلخی این سفر ابدی را به شیرینی تبدیل می کند.
وارد اتاق عمل شدم اینجا ایستگاه پایانی زندگی است و دستگاه بالای سر بیمار بعد از اتمام آماده سازی برای برداشت اعضاء صوت کشید و خط ممتد بر صفحه نمایش ظاهر شد و تمام.
اما این پایان راه نیست ارگانهای او در کالبدی دیگر به زندگی ادامه می دهد و باعث دمیدن جانی دوباره به چهار خانواده و یا شاید هم بیستر می شود.
نمی توانم حس آن لحظات را بیان کنم اما این را می دانم که هنگام جداسازی ارگانها موهای تنم سیخ شده بود و یک لحظه احساس کردم شاید ما هم روزی روی این تخت ها بخوابیم مهم نیست اهداء کننده و یا گیرنده باشیم مهم این است که این وضیعت می تواند برای همه ماها اتفاق بیوفتد.

دکتر فرزاد کاکائی و دکتر افشار زمردی کار جداسازی ارگانها را انجام می کردند و گاهی نگاه های معنی داری به همدیگر می کردند گویی با زبان اشاره با هم حرف می زدند از یک سو خوشحال از جان بخشی به افراد دیگر و از سویی دیگر ناراحت از، از دست رفتن بیمار و این سکوت معنی دار آنها من را به عنوان یک رسانه ای به تکاپو وا  می دارد.

دکتر کاکایی فوق تخصص جراحی پیوند اعضاء بوده و در مورد این عمل می گوید: فرد اهداء عضو شده خانم و اهل سردرود تبریزاست از نظراطمینان از سلامت ارگانهای مرتبط  تمام شرایط اهداء را دارد دچار ادم مغزی شده و خانواده وی برای اهداء رضایت دادند.

خستگی از چشمهای این جراح پیوند اعضاء مشخص است چرا که از دیشب ساعت ۷ شب وارد اتاق عمل شده و پس از یک پیوند کبد موفق صبح زود نیز در یک روز تعطیل دوباره برای خدمت به همنوع  خود در اتاق عمل است و کار جراحی جداسازی اعضای اهدا شده را انجام میدهد،کاکائی ادامه می دهد: این اهدائ عضو دهمین اهداء سال جاری را رقم زده و کبد به شیراز، قلب به تهران و کلیه های اهداء شده در تبریز توسط دکتر افشار زمردی و دکتر محسن محمد رحیمی و تیم جراحی پیوند کلیه انجام می شود.
از کاکائی می پرسم چه کنیم که کارمان به پیوند عضو و بیماری هایی از این نکشد ؟ البته می دانستم که حین عمل نباید زیاد با جراحان حرف بزنم اما چه کنبم که ما اهالی رسانه انگار زبانمان باید همیشه به پرسش باز شود و این عادت است.در جواب می گوید : بهترین راه برای مصون ماندن از بیماریهایی که در نتیجه عدم کنترل وعدم مراجعه به موقع به پزشک است رخ می دهد، اصلاح شیوه زندگی ، تحرک کافی رعایت تغذیه و مراجعه و کنترل های به موقع و دوره ای به پزشک است.

این فوق تخصص جراحی پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی تبریز بدن را به مثابه یک کودک می پندارد و می افزاید: بدن انسان از ظرافت خاصی برخوردار است و همواره مستلزم رسیدگی و مراقبت است اگر مراقبت دقیق و منظم از بدنتان داشته باشید هیچ موقع اذیت نخواهید شد و باید مثل یک کودک مراقب بدن و سلامتی خود باشیم.
کاکائی مدت زمان جداسازی و پیوند را این چنین توضیح می دهد: ببینید این عمل اگر چهارگانه در این مرکز بود نزدیک به ۱۲ ساعت شاید هم بیشتر به طول می انجامید اما چون کلیه ها و جدا سازی در این مرکز صورت می گیرد در مجموع حدود ۸ ساعت طول می کشد و البته طولانی ترین و سخترین این اعمال پیوند کبد هست که بیش از ۸ ساعت است.
مهمترین شرط برای اهدائ عضو، اطمینان ازسلامت ارگانهای مرتبط در فرد اهداء کننده است
کمی آن سوتر و در دو اتاق عمل جداگانه عمل پیوند کلیه توسط دکتر افشار زمردی فوق تخصص پیوند کلیه  و دکتر محسن محمد رحیمی متخصص جراحی کلیه و تیم جراحی همراه صورت می گیرد و تیم و اعضای اتاق عمل در تکاپو برای انجام یک پیوند و یک موفقیت دیگر برای مرکز هستند.

از دکتر زمردی در خصوص این پیوند می پرسم و با لبخند همیشه گی خود که نشان از خوشنودی به لحاظ نجات بیمارش دارد می گوید: پس از انجام آزمایشهای لازم از فرد اهدا کننده و مناسب بودن شرایط وی برای اهدا اقدام به جداسازی و پیوند کردیم درست است فید اهدا کننده از نظر فیزیولوژی بدنی در وضعیت مناسبی بود  و کلیه های وی نیز در شرایط خوبی برای پیوند بود از این رو یک عمل دوگانه پیوند کلیه خوبی را به نظرم خواهیم داشت.
زمردی درحالی که آماده سازی کلیه برای پیوند را انجام می دهد از سویی نیز بیمار دوم خود را می خواهد تا در اتاق عمل کناری محیای عمل نمایند و ادامه می دهد: کلیه ها در واقع فیلتر بدن بدن بوده کار دفع سموم از بدن را به عهده دارند و البته با ظرافت خاصی کار خود را انجام می دهند و ما برای داشتن کلیه هایی سالم و کاامد بایستی راههای نگهداری و مراقبت صحیح از کلیه ها و تمام اندامهای بدن را بیاموزیم نوشیدن آب کافی تحرک و رعایت اصول مراقبتی می تواند کلیه های ما را از گزند بسیاری از بیماریها مصون دارد.
این فوق تخصص پیوند کلیه در خصوص وضعیت گیرنده های اهداء شده می گوید: گیرنده ها آقا ۶۰ ساله و خانم ۵۸ ساله هر دو اهل تبریز هستند و نارسائی کلیه داشتند و امید واریم با این پیوند و رعایت و مراقبت بعد از پیوند بتوانند زندگی راحتی تا پایان عمر داشته باشند.

از زمردی در خصوص مراقبت بعد از پیوند پرسیدم ، می گوید نکته اصلی اینجاست، برای نگه داری کلیه پیوند شده اولا باید بیمار تا آخر عمر تحت نطر پزشک بوده و دارو مصرف نماید و مهمترین مدت مراقبت یک ماه اول پیوند است که باید بیشترین دقت را داشته  باشد و بعد ازآن ۶ ماه اول پس از پیوند است و بعد از اتمام دوره ۶ ماهه می تواند زندگی عادی داشته باشد ولی تحت نظر پزشک.
داشتند کلیه ی پیوندی را بررسی و کنترل می کردند و من با کنجکاو شدم بدانم که چقدر می توان کلیه جداسازی شده را دراین  وضیعیت نگه داشت و این سوال شاید برای مخاطبین نیز پیش بیاید، اینگونه پاسخ می دهد: ارگان جدا شده از بدن تحت شرایط خاص و در درجه دمای ۴ درجه بالای صفر می تواند حدود ۶ ساعت بماند و ما با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی پس ار برسی و کنترل های لازم در کوتاهترین زمان کلیه را به بدن فرد گیرنده پیوند می زنیم و البته این زمان هر چقدر کمترباشد بهتر است.
اینجا ایستگاه پایانی زندگی است و شاید برای بعضی ها آغازی دوباره و هیچ تضمینی نیست تا من و شما در یکی از این تختها نخوابیم هموطن اهداء عضو اهداء زندگی و جان بخشی و دمیدین روحی تازه به کالبد ناامید خانواده های نیازمند اهداء عضو است و این امر خداپسندانه هم از نظر دینی و هم ازنظر انسانی نیکو و پسندیده است.من و شما هم می توانیم با ثبت مشخصات در سیستم اطلاع رسانی اهدائ عضو و عضویت در این سامانه شریک در این امر خیر شویم تا شاید در مواقی که خدای ناخواسته دچار حادثه یا اتفاقی شدیم که منجر به ادم یا مرگ مغز شد بتوانند با اهدائ اعضایمان زندگی دوباره ای به افراد نیازمند ببخشند.
شایان ذکر است که این اهداء سیزدهمین اهداءعضو سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی  و بیمارستان امام رضا (ع)تبریز را رقم زد .
تهیه و تنظیم در روابط عمومی مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز