شتاب توسعه در شهرستان چاراویماق با گازرسانی به ۴۷ روستا
شتاب توسعه در شهرستان چاراویماق با گازرسانی به ۴۷ روستا
مهرتبریز-امسال پروژه گازرسانی به 47 روستا در راستای توسعه پایدار شهرستان چاراویماق اجرایی شده است.

به گزارش مهر تبریز، رئیس اداره گاز شهرستان چاراویماق با اشاره به جهاد گازرسانی در این شهرستان گفت: امسال بیشترین پروژه گازرسانی در بخش روستایی مربوط به شهرستان چاراویماق بوده است.
علی عباسی در این خصوص افزود: گازرسانی به ۳۰ روستای استان امسال به بهره برداری رسیده و عملیات اجرایی در ۱۷ روستای این شهرستان در مراحل اتمام قرار دارد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تا دی ماه حدود یک هزار و ۲۲ اشتراک پذیری صورت پذیرفته است.
رئیس اداره گاز شهرستان چاراویماق درخصوص سایر اقدامات اجرایی در ارتقای خدمات گازرسانی این شهرستان تصریح کرد: امدادرسانی به یک هزار و ۴۸۰ درخواست مردمی،جابجایی ۶۵ انشعاب، بازرسی و کنترل مصارف ۱۶۸ مورد از ادارات ،بانکها و مدارس و سایر مراکز عمومی، رفع کلیه نشتی های زیر زمینی و فوقانی، رسیدگی به درخواست های مردمی از طریق میز خدمت و… گوشه ای از اقدامات در خدمت رسانی صادقانه به مردم این شهرستان بوده است.