شناسایی و رفع نزدیک به ۳۸۰۰۰ مورد از عیوب شبکه توسط برق تبریز
شناسایی و رفع نزدیک به ۳۸۰۰۰ مورد از عیوب شبکه توسط برق تبریز

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، عادل کاظمی افزود: همکاران این شرکت در راستای پایداری و بهبود شاخص‌های قابلیت اطمینان شبکه، اقدام به بازدید دوره‌ای شبکه و رفع عیوب شبکه کرده‌اند. وی اضافه کرد: در این راستا امورهای تابعه‌ی برق تبریز به صورت منظم و سالانه اقدام به تدوین برنامه‌ی زمان‌بندی جهت بازدید از شبکه […]

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، عادل کاظمی افزود: همکاران این شرکت در راستای پایداری و بهبود شاخص‌های قابلیت اطمینان شبکه، اقدام به بازدید دوره‌ای شبکه و رفع عیوب شبکه کرده‌اند.

وی اضافه کرد: در این راستا امورهای تابعه‌ی برق تبریز به صورت منظم و سالانه اقدام به تدوین برنامه‌ی زمان‌بندی جهت بازدید از شبکه کرده و مطابق با آن نسبت به بازدید کل شبکه، ثبت عیوب و رفع آن به طور مستمر اقدام می‌کنند.

کاظمی خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق تبریز، برای رفع عیوب مشاهده شده در تجهیزات شبکه، اقدام به برون‌سپاری فعالیت‌های سرویس و تعمیرات شبکه به پیمانکاران ذیصلاح کرده است و در این راستا با افزایش اکیپ‌ها، هم‌اکنون از ۷ اکیپ پیمانکاری خط گرم به همراه اکیپ‌های تعمیراتی خط سرد و خط گرم موجود در خود شرکت، بهره برده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در تشریح مزایای استفاده از خط گرم گفت:​ایجاد اطمینان در میان مشترکان و شهروندان به دلیل رفع عیوب شبکه بدون قطع جریان برق و ایجاد ثبات در روال روزمره، انجام انواع فعالیت‌های پیشگیرانه بدون قطع برق در فعالیت‌های حیاتی جامعه، نظیر خدمات ارتباطی، دفاعی، پزشکی و ترافیکی از جمله مزایای این طرح است.

وی ادامه داد: کاهش هزینه‌ی اجتماعی ناشی از تعطیلی فعالیت‌های جاری، افزایش احساس امنیت فردی و عمومی، افزایش اطمینان مدیران صنعت برق از کارکرد منظم شبکه و اطمینان‌بخشی به سایر بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز از دیگر مزایایی است که عملکرد اکیپ‌های خط گرم فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه بیشترین عملیات اکیپ‌های خط گرم برق تبریز در امور برق قراملک، باغمیشه، اندیشه و ائل‌گلی انجام شده، یادآور شد: در هشت ماه سال جاری، شرکت توزیع نیروی برق تبریز با هزینه کرد بالغ بر ۳۵۸۵۸ میلیون ریال، تعداد ۳۷۶۷۰ مورد عیب شبکه را شناسایی و به صورت خط گرم و خط سرد رفع کرده است.