شهردار منطقه ۱ تبریز: مرحله پنجم طرح گوزل تبریزیم لباس جدیدی برتن بوستان های شهر
شهردار منطقه ۱ تبریز: مرحله پنجم طرح گوزل تبریزیم لباس جدیدی برتن بوستان های شهر
 مهرتبریز- شهردار منطقه ۱ تبریز گفت: اجرای مرحله پنجم طرح گوزل تبریزیم لباس جدیدی برتن بوستان های شهر خواهد پوشاند.
 مهرتبریز- شهردار منطقه ۱ تبریز گفت: اجرای مرحله پنجم طرح گوزل تبریزیم لباس جدیدی برتن بوستان های شهر خواهد پوشاند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،رضا پاک نهاد بیان در این باره بیان کرد: طرح گوزل تبریزیم که در راستای احیاء، پاسداشت، توسعه و حفظ  فضائی سبز است در چند مرحله قبل کاملاً تأثیرات بسزایی را در این حوزه ثبت کرد و هم اکنون در پنجمین مرحله خود شاهد اقدامات وسیع تر و موثرتر خواهیم بود.

او افزود: در این مرحله طرح رفع نواقص و ایرادات بوستانها و حذف زوائد فیزیکی و بصری در دستور کار قرار گرفته که با اجرای آن شاهد لباس جدید و زیبا تری بر تن این بوستان ها خواهیم بود که تاثیرات آن را در بهار زیبا مشاهده می کنیم و بسیار ماندگار خواهد بود.