شهردار منطقه ۹ تبریز خبر داد: اعتمادسازی و شفاف سازی عملکرد منطقه۹ برای شهروندان با اجرای سامانه شهروند سپاری
شهردار منطقه ۹ تبریز خبر داد: اعتمادسازی و شفاف سازی عملکرد منطقه۹ برای شهروندان با اجرای سامانه شهروند سپاری
  مهرتبریز-نیروهای حوزه شهرسازی و معماری شهرداری منطقه۹ تبریز با هدف تکریم ارباب رجوع، و با تخصیص سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مختص شهروندان و به منظور تسهیل در اجرای درخواست ها و تشکیل پرونده ها توسط خود متقاضیان، اقدام به آموزش شهروندان جهت استفاده از سامانه شهروند سپاری کرده اند.
 مهرتبریز-نیروهای حوزه شهرسازی و معماری شهرداری منطقه۹ تبریز با هدف تکریم ارباب رجوع، و با تخصیص سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مختص شهروندان و به منظور تسهیل در اجرای درخواست ها و تشکیل پرونده ها توسط خود متقاضیان، اقدام به آموزش شهروندان جهت استفاده از سامانه شهروند سپاری کرده اند.

به گزارش خبرنگار ما ؛بهرام نسیانی  شهردار منطقه۹ تبریز گفت: امروزه بهره گیری از روش های خدمات و فناوریهای نوین خدمات رسانی به شکل خدمات الکترونیک شهری، در تعاملات و تراکنش های میان شهروندان و شهرداری، به عنوان راهکاری اثر بخش و کارآمد به شمار می رود.

شهردار منطقه۹ تبریز افزود: با آماده سازی بسترهای لازم، شهروندان در برخی امورات مربوط به خدمات شهرسازی منطقه۹ مشارکت می نمایند و در جریان وضعیت پرونده های خود از طریق بستر وب قرار می گیرند که این امر موجب اعتمادسازی و شفاف سازی عملکرد شهرداری برای شهروندان محترم تبریزی می شود.

نسیانی خاطر نشان کرد: با سیستمی شدن فعالیت های شهرداری منطقه۹ و بارگذاری اطلاعات بر روی سیستم یکپارچه ی شهرسازی، بخشی از نیازمندیهای شهروندان از قبیل ثبت درخواست، استعلامات الکترونیکی و… که تخصصی نمی باشد، بدون مراجعه شهروندان به شهرداری و از طریق اینترنت قابل اجرا می باشد.

وی اظهار اشت: بدین منظور شهروندان میتوانند با مراجعه به سامانه ی شهروند سپاری و ثبت درخواست خود مراحل مربوطه را پیگیری و طی نمایند.

نسیانی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: با اجرای سامانه ی شهروند سپاری خدمات شهرسازی در شهرداری منطقه۹، همکاران حوزه ی شهرسازی و معماری شهرداری منطقه۹ با هدف تسهیل دراجرای درخواست های اربابان رجوع و تشکیل پرونده توسط خود متقاضیان در سامانه مذکور، با تخصیص سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مختص شهروندان ،اقدام به آموزش شهروندان جهت استفاده از سیستم مذکور نموده اند.

شهردار منطقه ۹تصریح کرد: درصد قابل توجهی از مراجعات شهروندان در حوزه ی شهرسازی و معماری برای ثبت درخواست و اخذ پاسخ استعلامات صورت می گیرد که با اجرای این طرح، ضمن کاهش قابل توجه مراجعات حضوری شهروندان، کاهش هزینه های شهروندان و مدیران، ارائه ی خدمات بصورت ۲۴ ساعته و نا محدود، کاهش زمان پاسخگوئی به درخواست ها، کاهش ترافیک و حوادث درون شهری و همچنین تسهیل و تسریع درانجام خدمات رسانی به شهروندان را شاهد خواهیم بود.