شورای رقابت: اعتراض خودروسازان به قیمت ها مردود است
شورای رقابت: اعتراض خودروسازان به قیمت ها مردود است
مهرتبریز-در پی اعتراض شرکت‌های خودروساز به قیمت‌گذاری محصولات‌شان, شورای رقابت اعلام کرد: این اعتراض مردود است و روند قیمت‌گذاری به‌صورت کارشناسی انجام شده است.

مهرتبریز-در پی اعتراض شرکت‌های خودروساز به قیمت‌گذاری محصولات‌شان, شورای رقابت اعلام کرد: این اعتراض مردود است و روند قیمت‌گذاری به‌صورت کارشناسی انجام شده است.

شورای رقابت با استناد به رأی هیئت تجدیدنظر این شورا، اعلام کرد: اعتراض خودروسازان به مصوبه ۵۴۳ خودرویی شورا، مردود است.

هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در تجدیدنظرخواهی اعتراض خودروسازان نسبت به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، طی رأی ۱۲۷/۰۲/ه‌ت اعلام کرد: درخصوص تجدیدنظر‌خواهی شرکت‌های ایران‌خودرو، مدیران‌خودرو، آتی‌موتور، بهمن‌موتور نسبت به دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری نظر به اینکه اولاً؛ به‌لحاظ اقتصادی، شاخص تمرکز بازار خودرو نشانگر درجه قدرت انحصاری بالا در بازار خودرو است و محدودیت‌های ناشی از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و قانون ساماندهی صنعت خودرو و ممنوعیت ورود خودرو نیز بر انحصاری بودن این بازار افزوده است.

بنابراین در انحصاری بودن این بازار تردیدی وجود ندارد. ثانیاً؛ به رغم ادعای تجدیدنظرخواهان، تعیین شرایط برای متقاضی خرید خودرو، با توجه به قید عبارت “مقدار وشرایط دسترسی به بازار کالاها وخدمات انحصاری”در بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) در حیطه صلاحیت شورای رقابت می باشد. ثالثاً؛ شورای رقابت راساً اقدام به تعیین قیمت ننموده بلکه بر اساس فرمول ارایه شده توسط کارگروه خودرو مبادرت به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری کرده و استخراج قیمت بر اساس این فرمول را به سازمان حمایت به عنوان نهاد متولی تعیین قیمت ارجاع داده است.

شایان ذکر است هیأت تجدید نظر شورای رقابت در این رأی تبصره‌ای با مضمون “کسانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند وعمر خودرو موضوع پلاک مذکور بیش از ۵ سال باشد از ممنوعیت فوق مستثنی هستند” به بند ۴ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت الحاق داشته است.