صدور اولین موافقتنامه یک روزه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی در استان
صدور اولین موافقتنامه یک روزه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی در استان

مهرتبریز-مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی از صدور اولین موافقتنامه یک روزه ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی شرکت نگاران ترک دوخت ارس بر اساس تاکید مقام عالی وزارت و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در استان آذربایجان شرقی خبر داد. به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ رضا اختیار […]

مهرتبریز-مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی از صدور اولین موافقتنامه یک روزه ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی شرکت نگاران ترک دوخت ارس بر اساس تاکید مقام عالی وزارت و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، با اعلام این خبر گفت: در راستای تسریع و تسهیل در صدور ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی با هدف ساده سازی مراحل شروع کسب و کار و توجه و عمل به رویکرد نظارت های پسینی به جای کنترل های پیشینی” طرح صدور حداکثر سه روزه مجوز ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی” توسط آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی کلید خورد.
وکالتی در ادامه با اشاره به اهمیت و ضرورت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و ایجاد شفافیت در فرایند ها که مورد تاکید مقام عالی وزارت و هم راستا با سیاست های دولت خدمتگزار می باشد؛ افزود: طی این طرح و بر اساس تعهدات حداکثر در طی مدت سه روزکاری، مجوز یکساله ایجاد مراکز کارآموزی و جوارکارگاهی و بین کارگاهی همراه با دسترسی به پرتال آموزشی به متقاضیان مجوز مراکز فوق الذکر صادر می شود.
وی خاطر نشان کرد: در این راستا، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی نسبت به بررسی هر روزه تقاضاها اقدام نموده و به درخواست های واصله رسیدگی و تعیین تکلیف می نماید.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: در طول مدت ۳ ماه از اعطای مجوز یکساله، متقاضی موظف است نسبت به تامین حداقل الزامات محیط یادگیری اقدام لازم را انجام دهد.
رضا اختیار وکالتی تصریح نمود: کمیته نظارت آموزش در صنایع استان نیز، ضمن انجام نظارت های مورد نیاز نسبت به تطابق مراحل شروع فعالیت مجوز ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی و رعایت چارچوب الزامات اقدام و گزارش نظارت را به صنایع استان جهت صدور مجوز ۵ ساله با شرط متوسط ۳۰ ساعت عملکرد آموزشی به ازای هر یک از شاغلین ارسال نماید.