صرفه جویی ۲.۴۸ میلیون مترمکعبی آب چاه ها در آذربایجان شرقی
صرفه جویی ۲.۴۸ میلیون مترمکعبی آب چاه ها در آذربایجان شرقی
مهر تبریز: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی از صرفه جویی ۲.۴۸ میلیون مترمکعبی آب در حوضه‌های آبریز سه گانه استان از انسداد چاه‌های غیرمجاز در سال جاری خبر داد.

به گزارش مهر تبریز، یوسف غفارزاده اظهار کرد: در از ابتدای سال تاکنون ۷۴۴ حلقه چاه غیرمجاز در حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه، ارس و سفیدرود بزرگ بسته شده که گام مهمی در احیا آب‌های زیرزمینی در استان است.

وی افزود: در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۴۸۹ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و از این محل ۱.۱ میلیون مترمکعب در بهره برداری از آب زیرزمینی صرفه جویی شد.

غفارزاده اضافه کرد: در حوضه آبریز سفید رود بزرگ نیز ۸۶ حلقه چاه پر شد و از این محل نیز ۹ دهم میلیون مترمکعب در برداشت آب‌های زیرزمینی صرفه جویی شد و در حوضه ارس نیز ۱۶۹ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و از برداشت ۴۸۰ هزار مترمکعب از آب‌های زیرزمینی منطقه جلوگیری شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی به دیگر اقدامات آب منطقه‌ای استان در ارتباط با احیا و تعدیل آب‌های زیرزمینی استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر انسداد چاه‌های غیرمجاز که مهمترین اقدام در این حوزه است اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره برداری و نصب کنتور نیز در دستور کار قرار گرفته و اقدامات ارزشمندی انجام شده است.

وی ادامه داد: امسال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۵۶۶ پروانه بهره داری اصلاح و تعدیل و ۳۸۵ کنتور هوشمند در مبادی بهره برداری نصب شده که نقش مهمی در افزایش سطح آب‌های زیرزمینی استان دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان افزود: مشابه این اقدامات در حوضه‌های آبریز ارس و سفیدرود بزرگ انجام شده و به ترتیب ۲ پروانه بهره برداری در حوضه ارس اصلاح و تعدیل و ۱۷ کنتور نصب شده و در حوضه سفیدرود بزرگ نیز ۱۳ پروانه تعدیل و اصلاح و ۲۷ دستگاه کنتور در مبادی بهره برداری نصب شده است.

حجم آب فعلی سفره‌های زیرزمینی استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۸.۱۲ میلیون مترمکعب کمتر و نسبت به سال آغاز اندازه گیری (۱۳۶۱ تا ۱۳۸۹) بیش از ۱۴۰۰ میلیون متر مکعب کمتر شده است.
مصرف سالانه آب در آذربایجان‌شرقی حدود ۲.۸ میلیارد مترمکعب است.