ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز برای پایدار ماندن تولید برق
ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز برای پایدار ماندن تولید برق
مهرتبریز-سخنگوی صنعت برق بر صرفه جویی در مصرف گاز کشور برای پایداری تولید برق تاکید کرد.

مهرتبریز-سخنگوی صنعت برق بر صرفه جویی در مصرف گاز کشور برای پایداری تولید برق تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما ؛دکتر مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با شبکه خبر تصریح کرد: درروزهای اخیر با توجه به کاهش دمای هوا و افزایش بی سابقه مصرف گاز در بخش خانگی،  با محدودیت هایی در سوخت نیروگاه ها مواجه بودیم که خوشبختانه مشکلی ایجاد نکرد و از سوخت جایگزین استفاده کردیم.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می شود و از این رو کاهش تنها ۱۰ درصد از گاز مصرفی در این بخش می تواند در تداوم پایدار تولید برق نقشی تعیین کننده داشته باشد.

سخنگوی صنعت برق با بیان این که به دلیل اختصاص ۸۰ درصد از گاز تولیدی کشور به بخش خانگی، مجبور به استفاده از سوخت های مایع در نیروگاه ها شدیم.

رجبی مشهدی ادامه داد: تداوم تولید برق با سوخت پاک گاز تنها با کمک مردم امکان پذیر است.

وی  خاطرنشان کرد: از همه هموطنان خواهشمندیم که با صرفه جویی در مصرف گاز که با راهکارهای ساده ای چون پوشیدن لباس گرم در منزل، خاموش کردن لامپ های اضافی (به دلیل کاهش مصرف برق و عدم نیاز به سوخت مایع در تولید برق ) و کاهش تنها اندکی از حرارت بخاری ها و وسایل گرمایشی، در تداوم تولید برق و گرم و روشن ماندن خانه های همه هموطنان به ویژه در مناطق سردسیر کشور کمک کنند.