طرح «قطار دانایی» با هدف آموزش‌های شهروندی در حوزه محیط زیست اجرا می‌شود
طرح «قطار دانایی» با هدف آموزش‌های شهروندی در حوزه محیط زیست اجرا می‌شود
مهرتبریز-طرح «قطار دانایی» با هدف ارائه آموزش های شهروندی برای دانش آموزان مدارس با همکاری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز و شرکت بهره برداری مترو آغاز شد.

مهرتبریز-طرح «قطار دانایی» با هدف ارائه آموزش های شهروندی برای دانش آموزان مدارس با همکاری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز و شرکت بهره برداری مترو آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛  این طرح پیش از این توسط شرکت بهره برداری مترو و با هدف آموزش دانش آموزان برای شناخت بهتر راههای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست با استفاده از حمل ونقل پاک«مترو» صورت اجرا می شد.

این پس شیوه های مدیریت پسماند نیز برای کاهش تولید زباله و اجرای طرح تفکیک از مبدا آموزش داده خواهد شد.

دکتر علیرضا اصغری مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تبریز ضمن قدردانی از شرکت بهره برداری مترو برای توجه ویژه به بحث آموزش شهروندی علی الخصوص دانش آموزان که آینده سازان کشور هستند، گفت: اهداف سازمان مدیریت پسماند و شرکت بهره برداری مترو در خصوص آموزش شهروندی بسیار به یکدیگر نزدیک است و می توانیم با مشارکت هم علاوه بر کاهش هزینه ها در پیشبرد اهداف موفق تر عمل کنیم.

وی افزود:  از این پس مشارکت ما با شرکت بهره برداری افزایش خواهد یافت که در مرحله نخست، طرح قطار دانایی با آموزش کارشناسان پسماند و پخش اقلام آموزشی شروع می شود.