آقای رئیسی ، اصلا شوخی خوبی نبود
آقای رئیسی ، اصلا شوخی خوبی نبود
مهرتبریز-آقای رئیسی، آنهایی که حب وطن ندارند و برای مسائل مادی ترک وطن می کنند فرزندان برخی منسوبان هستند ‌که اتفاقا در دولت شما هم کم نیستند. بهرحال شوخی خوبی نبود جناب آقای رئیس جمهور.

مهرتبریز-آقای رئیسی، آنهایی که حب وطن ندارند و برای مسائل مادی ترک وطن می کنند فرزندان برخی منسوبان هستند ‌که اتفاقا در دولت شما هم کم نیستند. بهرحال شوخی خوبی نبود جناب آقای رئیس جمهور.
علیرضا خامسیان، فعال رسانه ای در یادداشتی نوشت: آقای ابراهیم رئیسی به مناسبت روز دانشجو به صورت مدیریت شده به دانشگاه شهید بهشتی رفت و در یک فضای بدون پرسش‌گری و مطالبه گری به ایراد سخن پرداخت و در مکانی که متعلق به نخبگان است گفته: “بدون تعارف می‌گویم یکی از شاخص‌های نخبگی را وطن دوستی می‌دانم. نخبگی اجازه می‌دهد که خدمت به کشور را رها کنید و به این بهانه که فلان جا مقداری بیشتر به من پول می‌دهد پس به آنجا بروم؟”
آقای رئیسی با تقلیل علت مهاجرت نخبگان به مسائل مادی اولا به قشر وسیعی از نخبگان اتهام وارد کرد ثانیا با گفتن این سخن خواسته فرار رو به جلو کند.

آقای رئیسی؛ نخبگان در دوره زعامت شما احساس امنیت نمی کنند که در کشور بمانند کافی است به برخوردهایی که با اساتید دانشگاه شده است رجوع کنید تا متوجه شوید که وزارت علوم شما و دیگر نهادهایی که در امورات دانشگاه دخالت می کنند چه بلایی بر سر اساتید دانشگاه آورده اند.

از سوی دیگر اعتماد اجتماعی یکی از متغیرهای زمینه‌ای است که می‌تواند گرایش به مهاجرت را تحت تاثیر قرار دهد. کشورهای دارای اعتماد اجتماعی در سطوح بالاتر کمتر فساد می‌کنند، میزان برابری اقتصادی بیشتری دارند و تلاش بیشتری برای کمک به کسانی که منابع کمتری دارند، می‌کنند و در نتیجه مهاجرت کمتری به خارج از کشور دارند. شوربختانه در کشور ما اعتماد اجتماعی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و به همین دلیل نخبگان راهی جز مهاجرت پیش روی خود نمی بینند .

مهمتر آنکه وضعیت حکمرانی در ایران بی تردید بر مهاجرت نخبگان تاثیر فوق العاده ای دارد با تداوم شیوه حکمرانی فعلی شک نکنید تا چند سال آینده باید با ذره بین به دنبال نخبه ای در کشور بگردید.

آقای رئیسی، شما که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید مطمئنا بیش از نگارنده به آمارهای محرمانه فرار نخبگان دسترسی دارید و البته علل مختلف این فرار را هم می دانید. عللی همچون بی ثباتی و احساس ناامنی، کاهش آزادی های اجتماعی، نبود شایسته سالاری، تنگناهای نظام آموزشی و پژوهشی، عدم تعادل هزینه و درآمد در ایران و وجود فسادهای مالی در کشور.

آقای رئیسی؛ بهتر بود به جای متهم کردن نخبگان به نداشتن حب وطن، از آنها می خواستید با حضور رسانه ها و بدون سانسور حرف دلشان را بزنند و شما فقط گوش می کردید.

آنهایی که حب وطن ندارند و برای مسائل مادی ترک وطن می کنند فرزندان برخی منسوبان هستند ‌که اتفاقا در دولت شما هم کم نیستند. بهرحال شوخی خوبی نبود جناب آقای رئیس جمهور.