فراخوان مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا(ع) تبریز
فراخوان مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا(ع) تبریز

آرمان تبریز-مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا(ع) تبریز از پزشکان متخصص بیهوشی و طب اورژانس دعوت به همکاری می کند. به گزارش خبرنگار ما ازتبریز ؛ متن فراخوان بین شرح می باشد؛ بیمارستان امام رضا(ع) تبریز برای تکمیل و ارتقای توان علمی تیم احیاء مرکز (CPR)از پزشکان متخصص بیهوشی و طب اورژانس بصورت پزشک […]

آرمان تبریز-مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا(ع) تبریز از پزشکان متخصص بیهوشی و طب اورژانس دعوت به همکاری می کند.
به گزارش خبرنگار ما ازتبریز ؛ متن فراخوان بین شرح می باشد؛
بیمارستان امام رضا(ع) تبریز برای تکمیل و ارتقای توان علمی تیم احیاء مرکز (CPR)از پزشکان متخصص بیهوشی و طب اورژانس بصورت پزشک مقیم دعوت به همکاری می کند.

متخصصین محترم علاقمند می توانند بصورت حضوری در وقت اداری با درخواست کتبی به قسمت مدیریت درمان مرکز امام رضا(ع) مراجعه نمایند.

شماره تلفن ۹- ۳۳۳۴۷۰۵۴داخلی ۵۰۴۰ سرکار خانم جلالی کارشناس درمان مرکز آماده جوابگویی و راهنمایی می باشد.