قائم مقام شهردار تبریز: شهرداری تبریز به دنبال محدودکردن آسیب‌های اجتماعی است
قائم مقام شهردار تبریز: شهرداری تبریز به دنبال محدودکردن آسیب‌های اجتماعی است
مهرتبریز-قائم مقام شهردار تبریز رویکرد ورزش همگانی را گامی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی دانست.

مهرتبریز-قائم مقام شهردار تبریز رویکرد ورزش همگانی را گامی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی دانست.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛رسول موسایی با بیان اینکه بر اساس مقررات شهرداری ترویج ورزش همگانی را توسعه خواهد داد، گفت: با تلفیق سازمان های ورزش و فرهنگی، اجتماعی شهرداری در بیشتر پارکها و فرهنگسراهای شهر ورزش همگانی اجرا و تداوم خواهد یافت.

قائم مقام شهردار تبریز افزود: افزایش مشارکت برای ورزش همگانی، شادابی و نشاط را در جامعه به ارمغان خواهد آورد و در کنار آن آسیب های اجتماعی را نیز کاهش خواهد داد.

او در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: جامعه ای که برای مسائل اجتماعی و فرهنگی وقت و برنامه ریزی نداشته باشد باید شاهد افزایش آسیب های اجتماعی باشد که در همین راستا شهرداری در کنار وظایف متعدد خود این مهم نیز پیگیری خواهد کرد.

رسول موسایی در پایان خاطرنشان کرد: اولین فرهنگسرای اجتماعی ورزشی تبریز امروز بطور رسمی فعالیت خود را شروع خواهد کرد تا ضمن پاسخگویی به مسائل آموزشی، اجتماعی و فرهنگی، ورزش همگانی را هم در رشته های مختلف دنبال نماید.