لازمه پویا بودن انجمن های میراث فرهنگی آشنایی عمیق اعضا با وظایف آنهاست
لازمه پویا بودن انجمن های میراث فرهنگی آشنایی عمیق اعضا با وظایف آنهاست

مهر تبریز: فرماندار تبریز با اشاره به اهمیت پویا بودن انجمن های میراث فرهنگی، شناخت عمیق اعضا با وظایف انجمن ها را لازمه این پویایی عنوان کرد.

به گزارش مهرتبریز، رحیم شهرتی فر در جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان تبریز که در فرمانداری تبریز تشکیل شد گفت: تبیین اهمیت و جایگاه انجمن به اعضا و همچنین ایجاد فضای آشنایی عمومی با میراث ملموس و ناملموس نقش مهمی در حرکت رو به رشد آن خواهد داشت و بایستی با تولید محتوای جذاب و در خور در این راستا گامهایی برداشته شود.
فرماندار تبریز با اشاره به لزوم استفاده از نظرات چهره های برتر حوزه های مرتبط در جلسات انجمن گفت: اگر بخواهیم انجمن به اهدافی که برای آن متصور شده است دست یابد، باید از راهنمایی ها و نقطه نظرات چهره های شاخص فرهنگی استفاده کنیم و زمینه جلب مشارکت فکری آنان را فراهم نماییم.
او ادامه داد: تبریز ۲۰۱۸ فرصتی تاریخی برای معرفی تبریز و میراث فرهنگی آن فراهم نموده است و انجمن میراث فرهنگی تبریز نیز باید رسالت تاریخی خود را برای حضور در این رویداد به انجام برساند.
شهرتی فر افزود: با توجه به مسئولیتی که در این زمینه بر عهده ما نهاده شده است لازم است تا با نگاهی دقیق و موشکافانه به بررسی وضعیت میراث فرهنگی موجود در سطح شهرستان بپردازیم و نقاط قوت و ضعف آنها را احصا و در راستای تقویت آنها گام برداریم.
شایان ذکر است در این جلسه، سعید برزگر معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تبریز به عنوان نائب رئیس و جواد پناهی به عنوان حسابدار انجمن میراث فرهنگی شهرستان تبریز انتخاب شدند. در ادامه نیز با نظر اعضا نمایندگان انجمن برای حضور در جلسات انجمن میراث فرهنگی استان انتخاب شدند و چاپ نشریه تخصصی برای انجمن در دستور کار آتی قرار گرفت.