مبارزه با علف های هرزحداقل ۱۵درصد برداشت محصول را افزایش می دهد
مبارزه با علف های هرزحداقل ۱۵درصد برداشت محصول را افزایش می دهد

مهرتبریز-رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به ایجاد رغبت کشاورزان به فروش گندم پس از اقدام دولت در افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول، اعلام کرد: به رغم اینکه هنوز برداشت گندم در سالجاری فرا نرسیده در استان ۵۵۰ تن گندم از گندم کاران خریداری شده و این تاثیر تصمیم درست دولت است. به […]

مهرتبریز-رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به ایجاد رغبت کشاورزان به فروش گندم پس از اقدام دولت در افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول، اعلام کرد: به رغم اینکه هنوز برداشت گندم در سالجاری فرا نرسیده در استان ۵۵۰ تن گندم از گندم کاران خریداری شده و این تاثیر تصمیم درست دولت است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مهندس اکبر فتحی روز سه شنبه در جلسه ستاد زراعت استان با ارایه گزارش وضعیت تولید گندم و حفظ نباتات در آذربایجان شرقی گفت: چون قیمت مناسب شده است، کشاورز برای فروش گندم سال گذشته رغبت پیدا کرده است.

وی با اشاره به قیمت گذاری ۱۱۵ هزار ریالی به ازای هر کیلو گندم در سال جاری گفت: این قیمت گذاری در حوزه گندم کار بی نظیری است و موجب شده تا نیاز آذربایجان شرقی در این مقطع و تا زمان برداشت به طور کامل برطرف شود.

وی افزود: جای امیدواری هم وجود دارد که این اقدام حتی در برداشت ها در فصل داشت، تغذیه نباتی و کارکرد ظرفیتهای اجرایی، مصرف کودهای مناسب، مبارزه با علف های هرز و آفات نباتی تاثیرگذار باشد.

مهندس فتحی همچنین با بیان اینکه به لحاظ منابع اعتباری مشکلی نداریم، ادامه داد: نحوه به کارگیری اعتبارات و برنامه ریزی درجهت توسعه و رفع مشکلات نیاز اصلی است، براین اساس باید به بهبود عملکرد و بازدهی بیشتر توجه شود.

وی یادآور شد: مبارزه با علف های هرز حداقل ۱۵ درصد می تواند برداشت محصول را افزایش دهد و در صورت طغیان آن بیش از ۱۰ درصد محصول از بین می رود و در این ارتباط باید از توان مراکز غیردولتی استفاده شود.

وی گفت: مبارزه با علف های هرز باید از طریق آگاه سازی به کشاورزان بیشتر مورد توجه باشد البته اولویت حمایتی با شرکت های دانش بنیان برای مبارزه با آفات و علف های هرز است.

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه به کشاورزی قراردادی نگاه دولتی نداریم، گفت: شرکتهای تعاونی روستایی به پوست اندازی نیاز دارند زیرا از تولید فاصله گرفته اند و تنها مشغول تامین ارزاق روستائیان شده اند براین اساس کشاورزی قراردادی عامل مناسبی برای پشتیبانی از تولید است.

مهندس فتحی افزود: شرکت های تعاون روستایی باید مجهز به دانش شوند و در این ارتباط کنارشان مسئول فنی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تامین مواد اولیه برنامه ریزی می طلبد، اظهار کرد: کارخانه های آرد مطالبه گرانه عمل می کنند و مسئولیت قبول نمی کنند، درحالی که اعلام کم بودن آرد مشکلی را رفع نمی کند بلکه برای تامین مواد اولیه باید تلاش کرد که یکی از منابع تامین مطمئن مواد اولیه ، کشاورزی قراردادی است.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در توسعه علوم دانش بنیان در بخش کشاورزی، تاکید کرد: تشکل های بخش کشاورزی باید این شعار را محقق کنند و نظام صنفی کشاورزی هم در این راستا تلاش کند.