متقاضیان مسکن ملی در پرداخت آورده اولیه تاخیر نکنند
متقاضیان مسکن ملی در پرداخت آورده اولیه تاخیر نکنند
مهر تبریز: مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند اعلام کرد: در صورتی که متقاضیان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در پرداخت سهم و آورده شخصی خود تاخیر کنند، هزینه اجرای پروژه ها افزایش می یابد و این رویه به ضرر متقاضیان تمام می شود.
به گزارش مهر تبریز، «فرهاد سعیدی» افزود: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند ۱۷۳ هزار نفر متقاضی ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۲۷ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند.
وی با بیان اینکه زمین مورد نیاز برای متقاضیان واجد شرایط این طرح در این شهر تامین شده است، اظهار کرد: متقاضیان خوش حسابی که ۴۰۰ میلیون ریال از سهم و آورده اولیه خود را واریز کرده باشد، واحد آن ها مشخص شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند گفت: در صورت تزریق اعتبار، واریز آورده شخصی متقاضیان و اختصاص به موقع تسهیلات بانکی، پروژه های دارای پیشرفت خوب تا پایان امسال تکمیل و به بهره برداری می رسد./ایرنا