متمم بودجه سال ۹۵ شهرداری تبریز تصویب شد
متمم بودجه سال ۹۵ شهرداری تبریز تصویب شد

مهرتبریز: متمم بودجه سال ۹۵ شهرداری تبریز، مصوب کمیسیون بودجه در جلسه امروز شورای شهر به تصویب رسید.

به گزارش مهرتبریز، در جلسه شورای شهر که به ریاست شهرام دبیری برگزار شد لایحه متمم بودجه سال ۹۵ شهرداری تبریز تصویب شد.

این لایحه در جلسه گذشته کمیسیون بودجه شورا مطرح و به تصویب رسیده بود. پیشتر فرمانداری در نامه ای به شورا درخواست کرده بود متمم بودجه سریعا مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین در این جلسه شورای شهر حسابرس خود برای حسابرسی عملکرد شهرداری در سال های ۹۴ و ۹۵ را تعیین کرد. شورای دوره چهارم شهر تبریز پیش از این اقدام به تعیین حسابرس برای سال های ۹۲ و ۹۳ کرده بود.

در جلسه آینده شورای شهر تفریغ بودجه سال ۹۵ مورد بررسی قرار خواهد گرفت