مجوز انتشار اوراق مشارکت ۷۵۰ میلیارد تومانی صادر شد
مجوز انتشار اوراق مشارکت ۷۵۰ میلیارد تومانی صادر شد

مهرتبریز-معاون مالی و اقتصادی شهردار تبریز گفت: با پیگیری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و حمایت معاون اول رئیس جمهور مشکلات انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۰ رفع شد. به گزارش خبرنگار  ما در تبریز؛ مظفر سلیمانی اظهار کرد: با پیگیری مجمع شهرداران کشور و پس از برگزاری چند جلسه با معاون اول رئیس جمهور […]

مهرتبریز-معاون مالی و اقتصادی شهردار تبریز گفت: با پیگیری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و حمایت معاون اول رئیس جمهور مشکلات انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۰ رفع شد.

به گزارش خبرنگار  ما در تبریز؛ مظفر سلیمانی اظهار کرد: با پیگیری مجمع شهرداران کشور و پس از برگزاری چند جلسه با معاون اول رئیس جمهور مشکل عاملیت بانک شهر برای انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال رفع شد و با دستور قاطع معاون اول رئیس‌جمهور و حمایت رئیس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار این اوراق توسط بانک شهر صادر شد.

وی افزود: سهم شهرداری تبریز از محل انتشار اوراق مشارکت ۷۵۰ میلیارد تومان است که در پس از تجویز آن توسط وزارت کشور به فروش خواهد رفت.

سلیمانی خاطرنشان کرد: به دلیل معضلات باقیمانده از دوران مدیریت شهری قبلی و حجم بدهی‌های بالای شهرداری‌ها به بانک شهر تا اسفند ماه سال جاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با عاملیت انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کلانشهرها موضوع بند “ه” تبصره “۵” قانون بودجه سال ۱۴۰۰ توسط بانک شهر، مخالفت کرده بود که این موضوع باعث محرومیت شهرداری‌های کلانشهرها از این فرصت می‌شد.

وی یادآور شد: با دستور قاطع معاون اول رئیس جمهور که حمایت از شهرداری‌ها را در برنامه اصلی دولت قرار داده است، بانک مرکزی موظف به حل موضوع شده و در روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه، نخستین مجوز برای شهرداری شهر مقدس مشهد، صادر شده است.