مددکاری واژه گم شده در شهرداری تبریز
مددکاری واژه گم شده در شهرداری تبریز

به گزارش مهر تبریز، محمدرضا ایازی، شهر و شهروند دو مقوله تفکیک ناپذیرند و در کنار هم تعریف کارکردی از آن می توان ارائه کرد. نه شهر ‏بدون شهروندان معنی می یاید و نه شهروند در خارج از حدود شهر به تعالی می رسد.‏ شهر توسعه یافته در کنار شهروندان کارآمد، سازگار و اجتماعی شده […]

به گزارش مهر تبریز، محمدرضا ایازی، شهر و شهروند دو مقوله تفکیک ناپذیرند و در کنار هم تعریف کارکردی از آن می توان ارائه کرد. نه شهر ‏بدون شهروندان معنی می یاید و نه شهروند در خارج از حدود شهر به تعالی می رسد.‏

شهر توسعه یافته در کنار شهروندان کارآمد، سازگار و اجتماعی شده مفهوم می یابد.‏
تمام عناصر برنامه ساز و عمل کننده بالادستی در ساختن نهاد شهر – شهروند دخیل هستند و در بعد کوچکتر شهرداری ‏ها این وظیفه را برای ساختار شهر و شهروند بانشاط با حداقل استانداردهای لازم زندگی برای همه بر عهده دارند.‏
در جوامع پیشرفته شهرداری ها موظف و مکلف به توانمند سازی و نگهداری این توانمندی در شهروندان خود هستند‏ و به تبع آن در کشور ما نیز این نهاد عمومی در تمام ابعاد ساختمانی،بصری،بهداشتی،اجتماعی و … وظایف قانونی دارد.‏

شهرداری تبریز یکی از بزرگترین سازمان های موجود در استان به لحاظ مالی،کارکردی و نیروی انسانی می باشد که ‏به تصریح مدیرانش حدود ۱۶هزار نفر در آن مشغول کار هستند.‏
با توسعه شهرنشینی و مفهوم حقوق شهروندی روحیه مطالبه گری اجتماعی در مجموعه نیروهای شاغل در شهرداری ‏و عموم مردم گسترش یافته است.‏
مع الوصف این مطالبه گری از طرف مدیران این سازمان تأثیرگذار به نحو شایسته شنیده نشده است.‏
یعنی در واقع خواست مطالبه گری اجتماعی عمل به مسئولیت اجتماعی در جهت ارتقای جامعه به سطوح عالی، همکاری و ‏مشارکت شهروندان می باشد.فی الواقع مطالبه گری و مسئولیت مدنی دو رکن یک جامعه توسعه یافته است.‏
با نفوذ رسانه های مختلف بر زوایای فکری و زندگی افراد جامعه، حقوق شهروندی مفهوم گسترده تری یافته و به مطالبه ‏گری اجتماعی شهروندان شکل سازمان یافته داده است.‏
معذلک سازمان های های مردم نهاد نیز به عنوان چشمان تیز بین مردمی با رصد کردن مشکلات و آسیب ها ،نقش نظارت و ‏ارائه راهکار پر رنگی را بر عهده دارند.‏
وجود شهروندان مسئول و مطالبه گر در کنار ‏NGOها مدیران را به پاسخگویی می خواند و در صورت عدم دریافت پاسخ ‏آنها را به چالش می کشاند.‏
با تفاسیر و توضیحات ارائه شده می شود به خواست اصلی نگارنده پی برد. خواسته بحقی که مورد غفلت واقع شده و کسی ‏دوست ندارد از آن یاد شود.‏
مددکاری واژه گم شده در شهرداری تبریز می باشد.‏
به ناچار لازم است کنکاش کوتاهی در معنی مددکاری ارائه شود.‏
مددکاری تکیه بر علم،هنر،مهارت و هدف دارد که در آن تلاش می شود مددجو(فرد،گروه و یا جامعه) مشکل خود راشناخته، به توانایی خود پی برد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید.‏

فلذا دریافت تفسیر و تعریف مددکاری اینگونه است که: مددکاری وظیفه توانمندسازی فرد یا گروه هدف خود را قبل و ‏بعد از ایجاد مشکل بر عهده دارد.‏
حال شهرداری تبریز کدام مشکل بوجود آمده برای شهروندان و کارکنانش را قبل ،حین و بعد از بروز می تواند حل کند؟
کدام کارگر زحمت کشی می تواند برای دفاع از حقوق مادی-معنوی خود یا کیان خانواده اش به مددکاری نداشته ‏شهرداری رجوع کند؟یا خانواده کدام خادم این نهاد عمومی برای رفع مشکلات در غیاب یا فوت سرپرست که بعضاً در ‏حین انجام وظیفه اتفاق می افتد درب مددکاری را بزند؟
کارمندی که سال های جوانی خود را در این سازمان خدمت نموده است، خواسته یا ناخواسته مرتکب عملی خلاف شده ‏و بنیان خانواده اش از هم می پاشد حداقل انتظارش از مدیران و مجموعه اش حمایت است.کجای این انتظار غیر منطقی ‏یا غیر قانونی می باشد؟ هر سازمانی وظیفه دارد از نیروهای خود در وقت لازم دفاع و پشتیبانی کند.‏
چه کسی پاسخگوی این حمایت که وظیفه ذاتی و قانونی همین مجموعه هست، می باشد!!!‏
با مشکلی که اخیراً برای تعدادی از کارکنان شهرداری و اعضای پارلمان محلی بوجود آمد چه کسی و با کدام سمت به ‏خانواده آنها سر زد؟حمایت یا دلجویی کرد؟ البته هیچ کس منکر این نیست که نباید با متخلف برخور شود اما در این میان باید تفاوتی میان مجرم و متهم و حتی خانواده متهم قائل شویم .
این افراد و یا کارگران خدوم این مجموعه در کجای بخش حمایتی- پشتیبانی مجموعه عریض و طویل شهرداری قرار دارند؟ چرا کم دیده ‏می شوند یا به حال خود رها می شوند؟در کجای احکام و اخلاق اسلامی این رفتار مدیران دیده شده است!!!‏
‏…‏
همه این مسائل و موارد ایجاب می کند مدیران مجموعه بزرگ شهرداری سریعاً به ایجاد واحد مددکاری کارآمد با ‏امکانات و اختیارات کافی اقدام نموده و بندی دیگر از وظایف ذاتی و قانونی خود را اجرایی کنند.‏

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵