تجمیع آنتن‌های مخابراتی نیازمند توجه بیشتر است
تجمیع آنتن‌های مخابراتی نیازمند توجه بیشتر است

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محمدرضا کاظمی در خصوص تجمیع آنتن‌های مخابراتی در سطح شهر تبریز گفت: با افزایش روزافزون خدمات الکترونیکی و بالا رفتن ترافیک داده‌های همراه در شهر تبریز و تقاضای پهنای باند بیشتر با ترافیک اینترنت مواجه هستیم که در همین راستا این سازمان با اپراتورهای همراه تعاملات لازم را داشته […]

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محمدرضا کاظمی در خصوص تجمیع آنتن‌های مخابراتی در سطح شهر تبریز گفت: با افزایش روزافزون خدمات الکترونیکی و بالا رفتن ترافیک داده‌های همراه در شهر تبریز و تقاضای پهنای باند بیشتر با ترافیک اینترنت مواجه هستیم که در همین راستا این سازمان با اپراتورهای همراه تعاملات لازم را داشته است تا با ایجاد بستری مناسب، دکل‌های مخابراتی قدیمی تک اپراتوره را از سطح شهر جمع‌آوری کرده و دکل‌های نسل جدید مخابراتی و با امکان بهره‌برداری همزمان سه اپراتور را جایگزین آنها کند.
وی ادامه داد: در همین راستا سال ۱۴۰۰ برای اولین سال آغاز این طرح، سال قابل قبولی بوده و به‌رغم وجود چالش‌های مختلف شهری، ۱۶ دکل مخابراتی با امکان پوشش سه اپراتور در سطح شهر تبریز به بهره‌برداری رسیده است که در صورت عدم اجرای تجمیع، باید تعداد ۴۸ دکل برای این پوشش احداث می‌شد اما اکنون ما با یک سوم فضای استفاده شده پوشش بهتری ارایه می‌دهیم.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در خصوص موانع ادامه طرح تجمیع آنتن‌های مخابراتی عنوان کرد: پوشش شبکه و احداث آنتن‌های مخابراتی امروزه تبدیل به یکی از نیازهای اصلی جامعه شده است و قشر جوان و نوجوان جامعه یکی از بزرگترین دغدغه‌مندان این موضوع هستند که ما تلاش می‌کنیم این دغدغه‌ها را در حد توان خود کاهش دهیم اما با مشکلاتی مواجه هستیم که نیاز داریم برای پوشش شبکه بهتر و قدرتمندتر، شهروندان و مسئولان همکاری بیشتری داشته باشند.