۱۴ هزار و ۷۱۷ انشعاب گاز در سال ۱۴۰۰ نصب گردیده است
۱۴ هزار و ۷۱۷ انشعاب گاز در سال ۱۴۰۰ نصب گردیده است

مهرتبریز-در سال ۱۴۰۰، برای بهره مندی متقاضیان گاز طبیعی ۱۴ هزار و ۷۱۷ انشعاب گاز نصب گردیده است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیر بهره برداری این شرکت با اعلام این خبر گفت: تا کنون ۶۹۴ هزار و ۴۸۰ انشعاب گاز برای بهره مندی بیش از یک میلیون و ۷۱۶ هزار مشترک گاز در […]

مهرتبریز-در سال ۱۴۰۰، برای بهره مندی متقاضیان گاز طبیعی ۱۴ هزار و ۷۱۷ انشعاب گاز نصب گردیده است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیر بهره برداری این شرکت با اعلام این خبر گفت: تا کنون ۶۹۴ هزار و ۴۸۰ انشعاب گاز برای بهره مندی بیش از یک میلیون و ۷۱۶ هزار مشترک گاز در استان  نصب گردیده است.
خسرو آریان پور افزود: برای نیل به چشم انداز ۱۴۰۰ در حوزه گازرسانی، براساس رویکردهای اتخاذی و اقدامات اجرایی بعمل آمده رتبه قابل قبول در اجرای شاخص های گازرسانی کسب گردیده که حاصل تلاش شبانه روزی همکاران است.
وی با اشاره به اینکه در اجرای شاخص هایی نظیر شبکه گازرسانی، نصب انشعاب و اشتراک پذیری عملکردی فراتر از اهداف پیش بینی شده داشته ایم، اظهار داشت: دقت در طراحی پروژه های اجرایی، کنترل مستمر پروژه ها، بازدیدهای میدانی، بکارگیری پیمانکاران توانمند بومی و… از مهم ترین اقدامات برای سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه های مهم عمرانی بوده است.
مدیر بهره برداری شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: امسال با اجرای ۷۱۸ کیلومتر شبکه گاز، متراژ کل شبکه های گازرسانی در اقصی نقاط استان به ۲۴ هزار و ۲۸۸ کیلومتر در اقطار مختلف رسیده و با جذب ۴۵۲۴۲ مشترک، شمار مشترکین گاز طبیعی در استان تا پایان سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۷۱۶ هزار و ۲۹۹ افزایش یافته است.