مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز: مطالبه شهروندان با تصویب برنامه پنج‌ساله شهرداری تبریز وارد فاز جدید می‌شود
مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز: مطالبه شهروندان با تصویب برنامه پنج‌ساله شهرداری تبریز وارد فاز جدید می‌شود
  مهرتبریز-مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز گفت: اگر شهروندان بدانند شهرداری تبریز برای ۵ سال آینده خود چه برنامه ای در پروژه های مختلف عمرانی، خدماتی و فرهنگی دارد، به صورت آگاهانه می توانند اجرای آن ها را مطالبه کنند.

مهرتبریز-مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز گفت: اگر شهروندان بدانند شهرداری تبریز برای ۵ سال آینده خود چه برنامه ای در پروژه های مختلف عمرانی، خدماتی و فرهنگی دارد، به صورت آگاهانه می توانند اجرای آن ها را مطالبه کنند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛محمدعلی مولاخواه با اشاره به تدوین برنامه پنج‌ساله شهرداری تبریز در راستای سیاست های چشم انداز ۱۲ ساله، افزود: هدف اصلی برنامه ۵ ساله شهرداری تبریز حذف مدیریت سلیقه ای است.

او متذکر شد: این برنامه برای تصویب، تقدیم شورای اسلامی شهر تبریز شده است و بر همین اساس مدیران شهرداری نمی توانند از اهداف برنامه ریزی شده در سال های آینده فاصله بگیرند.

مولا خواه تصریح کرد: در نمای کلی مردم اگر بدانند برنامه ۵ ساله شهرداری تبریز چیست به راحتی می توانند مطالبه گر باشند و ضرورت دارد مدیران بر همین اساس پاسخگوی شهروندان باشند.

 مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز اظهار داشت: طی برگزاری ۱۸۰ جلسه با مدیران شهرداری تبریز برنامه ۵ ساله تنظیم شده است و محورهای این برنامه در بودجه سال ۹۹ لحاظ می شود.