مروری بر قدرت نظامی کشورهای جنوب شرق آسیا/ مقایسه جنگنده ها و ناوهای جنگی 6 کشور آسیایی/ اندونزی، مالزی یا فیلیپین، کدام یک ارتش قدرتمندتری دارند؟
مروری بر قدرت نظامی کشورهای جنوب شرق آسیا/ مقایسه جنگنده ها و ناوهای جنگی 6 کشور آسیایی/ اندونزی، مالزی یا فیلیپین، کدام یک ارتش قدرتمندتری دارند؟
مرتبریز-کشورهای جنوب شرق آسیا نیروی انسانی زیادی دارند. بیشتر این کشورها پرجمعیت بوده و از منابع انسانی فراوانی برخوردارند. اما به لحاظ تسلیحات ضعیف هستند. کشورهای این منطقه نه توپخانه مجهزی دارند و نه از تانک ها و نفربرهای قدرتمندی برخوردارند.

مهرتبریز-کشورهای جنوب شرق آسیا نیروی انسانی زیادی دارند. بیشتر این کشورها پرجمعیت بوده و از منابع انسانی فراوانی برخوردارند. اما به لحاظ تسلیحات ضعیف هستند. کشورهای این منطقه نه توپخانه مجهزی دارند و نه از تانک ها و نفربرهای قدرتمندی برخوردارند.

حسین نیازبخش- معمولا در تحلیل های نظامی، به کشورهای جنوب شرق آسیا و قدرتشان توجه نمی شود اما نباید از قدرت نظامی کشورهای این منطقه و نقششان در معادلات نظامی و سیاسی جهان غافل شد. باید به یاد داشت که بزرگترین شکست نظامی ایالات متحده در این منطقه رخ داده و ارتش های کشورهای این منطقه عملیات های نظامی بزرگی در تاریخ انجام داده اند.

در حال حاضر، کشورهای جنوب شرق آسیا یک جهش اقتصادی بزرگ را تجربه می کنند. بسیاری از آنان، درآمد ناخالص ملی بسیار بالایی دارند و توانسته اند بازارهای جهان را در تصاحب بگیرند. با این حال، غالب این کشورها هنوز وارد فاز تحول نظامی نشده و ارتش هایشان مجهز نیست یا حداقل نمی توان آنها را به اندازۀ اقتصاد، صنعت و شهرسازیشان به روز دانست.

تقریبا تمام کشورهای جنوب شرق آسیا میان دو قدرت بزرگ جهانی یعنی چین و آمریکا قرار گرفته و در نوسان اند. غالب این کشورها از لحاظ اقتصادی به آمریکا و از لحاظ جغرافیایی و وضعیت استراتژیک به چین نزدیک اند. هر دو کشور (چین و آمریکا) در تلاش اند که این کشورها را به سمت خود جذب کرده یا با تهدید، مانع از نزدیکی آنها به سمت رقیب شوند. به همین دلیل، قدرت گیری کشورهای آسیای جنوب شرقی می تواند معادلات نظامی و رقابت ابرقدرت ها را تغییر دهد.

کشورهای جنوب شرق آسیا نیروی انسانی زیادی دارند. بیشتر این کشورها پرجمعیت بوده و از منابع انسانی فراوانی برخوردارند. اما به لحاظ تسلیحات ضعیف هستند. کشورهای این منطقه نه توپخانه مجهزی دارند و نه از تانک ها و نفربرهای قدرتمندی برخوردارند. هواپیماهای جنگی ارتش های این منطقه قدیمی و کم است و در زمینه نیروی دریایی نیز، به مراتب وضعیت بدتری دارند. با این حال، رشد اقتصادی فزایندۀ برخی از این کشورها می تواند در سال های آینده زمینه ساز رشد و توسعۀ نظامی آنها شود. این احتمال در مورد کشورهایی مانند اندونزی و مالزی و تایلند بیشتر است. البته باید دید، رقابت چین و آمریکا به کجا رسیده و تا چه میزان به این کشورها اجازۀ خودنمایی نظامی و پیشرفت خواهد داد.

در جدول زیر مروری بر قدرت نظامی کشورهای جنوب شرق آسیا داریم:

در جدول زیر مروری بر قدرت نظامی کشورهای جنوب شرق آسیا داریم:
منبع: خبر فوری

تعداد سربازان

سربازان بالقوه

تعداد تانک

تعداد خودرو زرهی

توپخانه

جنگنده (هواپیمای جنگی)

هلی کوپتر

ناو جنگی

ناوشکن

ناوچه

زیر دریایی

اندونزی

400,000

131,000,000

241

1.319

796

465

203

347

0

7

4

مالزی

85000

14,817,517

48

1.278

250

122

54

111

0

3

2

تایلند

350.000

36.217.021

440

29.865

230

366

137

292

0

7

0

ویتنام

482,000

30,000,000

1,829

1,820

2,000

271

99

96

0

9

6

فیلیپین

143,100

25,614,135

18

567

325

229

111

196

0

2

0

سنگاپور

60.000

3.848.800

136

15.307

109

186

14

40

0

6

5