معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز خبر داد:آماده سازی تجهیزات و ماشین آلات زمستانی شهرداری تبریز
معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز خبر داد:آماده سازی تجهیزات و ماشین آلات زمستانی شهرداری تبریز
مهرتبریز-معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز گفت: برای پیشگیری و مقابله با مشکلات احتمالی در مواقع بارش برف و باران، آمادگی کامل تجهیزات و ماشین آلات زمستانی شهرداری تبریز در تمامی مناطق ضروری است.

مهرتبریز-معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز گفت: برای پیشگیری و مقابله با مشکلات احتمالی در مواقع بارش برف و باران، آمادگی کامل تجهیزات و ماشین آلات زمستانی شهرداری تبریز در تمامی مناطق ضروری است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز محمدرضا قربانیان تبریزی در بازدید از تجهیزات و ماشین الات زمستانی شهرداری تبریز بر ضرورت تسریع در آماده سازی تمامی ماشین آلات و تجهیزات زمستانی شهرداری تبریز در مناطق دهگانه و سازمان مدیریت پسماند تاکید کرد.

قربانیان تبریزی افزود: تمامی ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با مقابله با حوادث احتمالی در مناطق دهگانه شهرداری و سازمان مدیریت پسماند باید آماده مقابله و حضور در مواقع بحرانی بارش و برف باشند تا شاهد بروز مشکل در شهر نباشیم.

گفتنی است، معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز در این بازدید به همراه علیرضا اصغری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از ماشین آلات و تجهیزات زمستانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز بازدید کرد.