معرفی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی، به عنوان رئیس استان شایسته
معرفی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی، به عنوان رئیس استان شایسته

مهرتبریز-پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان برتر منطقه ۳ سال ۱۴۰۰ دانشگاه پیام نور معرفی شدند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر بخشعلی معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی، به عنوان رئیس استان شایسته تقدیر در حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت انتخاب شد. در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر کشور که به همت معاونت پژوهشی […]

مهرتبریز-پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان برتر منطقه ۳ سال ۱۴۰۰ دانشگاه پیام نور معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر بخشعلی معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی، به عنوان رئیس استان شایسته تقدیر در حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت انتخاب شد.

در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر کشور که به همت معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور برگزار شد:
پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان برتر منطقه ۳ سال ۱۴۰۰ دانشگاه پیام نور معرفی و تجلیل شدند:
➖ پژوهشگران برتر گروه علوم انسانی: سیاوش جانی (آذربایجان شرقی)، علیرضا سلیمانی، علی مصطفائی و علی قاسمی (آذربایجان شرقی)
➖ پژوهشگران برتر گروه علوم پایه: مجتبی عباسیان ، علیرضا دهقانی (آذربایجان شرقی)
➖ پژوهشگران برتر گروه‌های کشاورزی، فنی مهندسی ، هنر و معماری: اسماعیل قلی نژاد و محمدرضا نقوی (آذربایجان شرقی)
➖ دانش آموخته‌ی پژوهشگر برتر: ساناز معتمدی (آذربایجان شرقی)
➖ رئیس استان شایسته تقدیر در حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت: بخشعلی معصومی (آذربایجان شرقی)
➖رئیس گروه شایسته تقدیر حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت: اسماعیل نیکوفر (آذربایجان شرقی)
➖ فعال برتر حوزه آزمایشگاه‌ها: اسماعیل قلی نژاد
➖ عضو هیات علمی دارای مقاله منتشر شده در نشریه با بالاترین ضریب تاثیر درسال ۱۴۰۰: کیوان محمود اقدم (آذربایجان شرقی)
➖ عضو هیات علمی دارای مقاله منتشر شده در نشریه با ضریب تاثیر بالا درسال ۱۴۰۰: عیسی جعفری
➖ اعضای علمی ارتقاء یافته به مرتبه استادی: سجاد آیدانلو، اکبر رضایی و علی محمدزاده (آذربایجان شرقی)
➖ کارشناس برتر پژوهش: وحید هوشنگیدکتر بخشعلی معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی  به عنوان تنها رئیس منطقه سخنران در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر کشور که به همت معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور برگزار شد:
ضمن تبریک به برگزیدگان، خواستار توجه و حمایت بیشتر سازمان از چاپ نشریات استانها، تجهیز آزمایشگاهها و راه اندازی و تقویت صندوق حمایت از پژوهشگران در راستای توسعه، مهارت افزایی، اشتغالزایی و ارتباط با صنعت در قالب تصویب و عملیاتی کردن طرح های پژوهشی با مشارکت مراکز رشد و نوآوری شدند.