معیشت پایدارجایگزین راه نجات تالابها
معیشت پایدارجایگزین راه نجات تالابها
مهر تبریز: رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای استان درجلسه کمیته محلی مدیریت جامع تالاب قره قشلاق لزوم ظرفیت سازی معیشت پایدارجایگزین را راه نجات تالابها عنوان کرد.

به گزارش مهر تبریز، یدالله آذر هوا، رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای استان در این جلسه که  با حضور معاون فرماندار ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بناب ، روسا و نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کمیته در فرمانداری این شهرستان تشکیل گردید موضوع جلسه را آگاهی افزایی زیست محیطی و توسعه معیشت های سازگار با محیط زیست ذکر کرد.

وی ضمن ارائه گزارش اقدامات اجرایی برنامه مدیریت جامع تالاب، بر لزوم توجه به معیشت های بومی سازگار با محیط زیست و منابع تالابی تاکید کرد.

آذر هوا توضیح داد : اعضای کمیته محلی مدیریت جامع تالاب قره قشلاق ضمن بررسی چالش های فراروی معیشت های سازگار با محیط زیست، لزوم پایدار سازی آنها و حمایت از صندوق های خرد زنان روستایی را از اولویتها ذکر کرد.

رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای استان ضمن بیان جایگاه برنامه های مدیریت جامع تالابهای کشور و نقش واهمیت ساختار های اجرایی ایجاد شده در قالب کمیته های محلی و استانی، بر ضرورت فعال سازی بیش از پیش کارگروه  های تخصصی مربوطه تاکید کرد.

آذرهوا در ادامه با بیان اینکه حضور تمامی ذینفعان در جلسات کمیته ها مهم و کارساز است پیشنهاد داد تا در صورت امکان تعدادی از جلسات کمیته محلی مدیریت تالاب با تصویب  کمیته در سایر شهرستان های حوضه تالاب تشکیل گردد.

مبین معاون فرماندار شهرستان بناب  نیز در این جلسه با بیان اهمیت تشکیل جلسات کمیته محلی با تاکید بر ضرورت حضور نمایندگان تمامی ذینفعان و برگزاری منظم جلسات کمیته، تسهیل گری و حمایت ارگان های متولی بحث معیشت را در جوامع محلی حاشیه تالاب و رفع موانع و  مشکلات آنها ضروری دانستند.

نقوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بناب  نیز در این نشست بعنوان دبیر کمیته محلی مدیریت جامع تالاب قره قشلاق، گزارشی از مصوبات جلسات قبل و برنامه های پیش رو ارائه داد.

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵