مهلت ثبت نام محصولات باغی و جالیزی صادراتی جهت اخذ کد شناسه در سامانه سماک
مهلت ثبت نام محصولات باغی و جالیزی صادراتی جهت اخذ کد شناسه در سامانه سماک

مهرتبریز-۱۵ اسفند ، آخرین مهلت ثبت نام محصولات باغی و جالیزی برای دریافت کد شناسه در سامانه سماک است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمود کیا مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران آخرین مهلت ثبت نام محصولات باغی شامل مرکبات، کیوی، هلو و شلیل ، انگور ، سیب […]

مهرتبریز-۱۵ اسفند ، آخرین مهلت ثبت نام محصولات باغی و جالیزی برای دریافت کد شناسه در سامانه سماک است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمود کیا مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران آخرین مهلت ثبت نام محصولات باغی شامل مرکبات، کیوی، هلو و شلیل ، انگور ، سیب ، خرما ، پسته و انار برای اخذ QR code جهت عرضه محصولات باغی و جالیزی در بازار‌های داخلی و خارجی تا ۱۵ اسفند ماه امسال دانست و گفت: افزود: تولیدکنندگان، صادرکنندگان، شرکت‌های تعاونی باغداران و تمامی مرتبطین این حوزه باید به این امر توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه کشاورزان برای محصولات جالیزی قبل از کشت در سامانه ثبت نام کنند، گفت: با توجه به اهمیت موضوع به استناد شرایط و ضوابط اعلام شده و درخواست نتایج آنالیز باقیمانده سموم از سوی برخی از کشور‌های هدف صادراتی، در صورت عدم عقد قرارداد و عدم نظارت کارشناسان ذیربط بر مراحل مختلف تولید، تاییدیه گواهی مبدأ تولید و اخذ کد ریجستری محصول تولیدی میسر نخواهد بود.

کیا ادامه داد: از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمام محصولات بارگذاری شده در فرایند ارتقاء سلامت محصولات گیاهی فقط در صورت داشتن کد شناسه (QR code) سماک برای عرضه به بازر‌های داخلی و خارجی مورد تایید سازمان حفظ نباتات کشور خواهند بود و مجوز صادرات نیز تنها به محصولات دارای این کد اعطا خواهد شد.

وی اشاره به اینکه لازمه اخذ این کد، ثبت نام در سامانه سماک و طی فرایند‌های لازم و نظارت مسوول فنی و ثبت اطلاعات در طول مراحل کاشت تا برداشت است، افزود: ضروری است همه بهره برداران واحد‌های تولیدی شامل باغات، مزارع و گلخانه‌ها در ابتدای فصل کشت، ثبت نام در سامانه سماک را انجام و مسوول فنی خود را انتخاب تا در زمان برداشت بتوانند گواهی ارتقاء سلامت و شماره شناسه محصول خود را دریافت کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان گفت: با توجه به اینکه مصرف آفتکش‌ها و کود‌های شیمیایی در بستر‌های تولید حتی قبل از کشت شروع می‌شود ضروری است نظارت و ثبت فرایند‌ها قبل از مصرف هرگونه نهاده کشاورزی شامل کود و آفتکش انجام و همه متقاضیان بایستی در اول فصل در سامانه سماک ثبت نام کنند و ثبت نام در زمان داشت یا برداشت مفهومی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه با راه اندازی سامانه سماک تمامی فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی از مرحله قبل از کاشت، داشت تا برداشت، سورتینگ، بسته بندی، ارائه به بازارهای داخلی و خارجی در این سامانه ثبت می‌شوند ادامه داد: سامانه‌ای شدن تولید محصولات به سمت پرونده سازی به فرآیند تولید محصولات کشاورزی سرعت بیشتری می بخشد.